Kategori
Uncategorized

Gati gjysma e atyre që janë përfshirë në dhunë fatale me armë janë të lidhur me mashtrim.

Ka pasur një zhvillim në shoqëri gjatë shekullit të 21-të, ndër të tjera nëpërmjet rritjes së dixhitalizimit dhe një ekonomie gjithnjë e më të ndërkombëtarizuar dhe globalizuar. Ky zhvillim ka ndikuar edhe në ekonominë kriminale. Raporti i Mashtrimeve Vdekjeprurëse, i prodhuar nga Qendra Kombëtare e Mashtrimit të Policisë, tregon se krimi i mashtrimit dhe të shtënat janë rritur ndjeshëm gjatë të njëjtës periudhë. Në vitin 2021, të ardhurat e krimit nga mashtrimi arritën në pak më shumë se 3.4 miliardë SEK, dhe këtë vit 59 njerëz kanë vdekur nga dhuna vdekjeprurëse me armë (deri në nëntor 2022).

  • Mund të shohim se rritja e mprehtë e dhunës me armë dhe mashtrimit fatal në shekullin 21 përkon. Përfitimet kriminale nga mashtrimet gjenerojnë konflikte brenda qarqeve kriminale, gjë që rezulton në përdorimin e dhunës, për shembull përmes zhvatjes dhe dhunës vdekjeprurëse me armë, thotë Hans Brun, studiues i terrorizmit dhe analist në Qendrën Kombëtare të Mashtrimit. Raporti tregon se si vrasësit ashtu edhe viktimat e dhunës vdekjeprurëse me armë kanë qenë të dyshuar të arsyeshëm për mashtrim, zhvatje, fajde, pastrim parash.
  • Mashtrimet janë një burim i rëndësishëm të ardhurash për rrjete të ndryshme kriminale brenda krimit të organizuar. Të ardhurat e krimit ofrojnë rregullisht akses në mjetet financiare që përdoren si në kontekstin kriminal ashtu edhe në ekonominë ligjore.
  • Kështu, grupe të ndryshme kriminale kanë kapacitetin të depërtojnë dhe të vendosen si aktorë pjesëmarrës në shoqëri. Nga ana tjetër krijon këmbëngulje në mjediset kriminale për të vazhduar aktivitetin kriminal, i cili në afat të gjatë mund të jetë një kërcënim sistemik, thotë Hans Brun. Për të pasur akses në fitimet e larta të krimit, qendra kombëtare e mashtrimit të policisë filloi në shtator, ndër të tjera, një bashkëpunim me bankat më të mëdha në Suedi, me qëllim uljen e dobësive në sistemet financiare.
  • Duhet të bëhet më e vështirë për të kryer mashtrim.
  • Bashkëpunimi me bankat është një hap i rëndësishëm në këtë punë. Si plotësim i aktiviteteve tona operacionale, kemi filluar edhe një bashkëpunim operacional me rajonet policore ku fokusohemi më shumë në mashtrimet për parandalimin, parandalimin dhe luftimin e dhunës vdekjeprurëse në mjediset kriminale ku ka konflikte të dhunshme.
  • Në të njëjtën kohë, nevojiten disa masa për reduktimin dhe rikuperimin e të ardhurave nga krimi. Më shumë aktorë socialë duhet të punojnë së bashku në mënyrë që ne të jemi më të suksesshëm në punën e zvogëlimit të hapësirës për veprim të krimit të organizuar, thotë Jessika Nilsson, Shefe e Seksionit për Qendrën Kombëtare të Mashtrimit.

https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/de-dodliga-bedragerierna2.pdf/download?v=717ec4909daf141673fabecf62435aab

Närmare hälften av inblandade i dödligt skjutvapenvåld kopplas till bedrägerier

Det finns en tydlig koppling mellan bedrägeribrottslighet och det dödliga skjutvapenvåldet, visar en ny rapport. Närmare hälften av de som varit inblandande i brott med dödlig utgång med skjutvapen, har även varit skäligen misstänkta för bedrägerier.

Det har skett en utveckling i samhället under 2000-talet, bland annat genom ökad digitalisering och en alltmer internationaliserad och globaliserad ekonomi. Den här utvecklingen har också påverkat den kriminella ekonomin.

Rapporten De dödliga bedrägerierna, som har tagits fram av polisens nationella bedrägericentrum, visar att bedrägeribrottsligheten och antalet skjutningar ökat kraftigt under samma tidsperiod. Under 2021 uppgick brottsvinsterna från bedrägeribrotten till drygt 3,4 miljarder kronor och i år har 59 personer avlidit av det dödliga skjutvapenvåldet (till och med november 2022).

– Vi kan se att den kraftiga ökningen av det dödliga skjutvapenvåldet och bedrägerierna under 2000-talet sammanfaller. Brottvinsterna från bedrägerierna genererar konflikter inom kriminella kretsar vilket resulterar i våldsanvändning, exempelvis genom utpressning och dödligt skjutvapenvåld, säger Hans Brun, terrorforskare och analytiker på nationellt bedrägericentrum.

Rapporten visar att både skyttarna och brottsoffren inom det dödliga skjutvapenvåldet har varit skäligen misstänkta för bedrägerier, utpressning, ocker, penningtvätt.

– Bedrägerierna är en viktig inkomstkälla för olika kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten. Genom brottsvinsterna ges regelbundet tillgång till finansiella medel som används i såväl den kriminella kontexten som inom den lagliga ekonomin. Olika kriminella grupperingar har därmed kapacitet att infiltrera och att etablera sig som delaktiga aktörer i samhället. Det skapar i sin tur uthållighet i de kriminella miljöerna att fortsätta den brottsliga verksamheten vilket i förlängningen kan vara systemhotande, säger Hans Brun.

För att komma åt de höga brottsvinsterna inledde polisens nationella bedrägericentrum i september bland annat ett samarbete med de största bankerna i Sverige i syfte att minska sårbarheterna i de finansiella systemen.

– Det behöver bli svårare att begå bedrägeribrott. Samarbetet med bankerna är ett viktigt steg i det arbetet. Som ett komplement till vår operativa verksamhet har vi också inlett ett operativt samarbete med polisregionerna där vi fokuserar mer på bedrägerierna för att förebygga, förhindra och bekämpa det dödliga våldet i kriminella miljöer där det pågår våldsamma konflikter. Det behövs samtidigt flera insatser för att minska och återta brottsvinster. Fler samhällsaktörer behöver samverka för att vi ska bli mer framgångsrika i arbetet med att reducera den organiserade brottslighetens handlingsutrymme, säger Jessika Nilsson Sektionschef för nationellt bedrägericentrum.

Rapport:

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s