Në jug të gjirit Eldmar !


Do të doja të më ndodhte mua, ta kisha idenë
jam shum’ rrëmujë me rrobat e lara mbi divan
s’më dhemb fakti, q’ike, harro mushk valarenë
vargun dot s’ma pren, mos gjeçin pak derman
tani s’jetoj në shkretëtirën në brigjet e Amanit
dëshirës dialektike më njohën shum gërmëtar

Niko Poet Gjiriti / Gërmëtari –

Në jug të Gjirit të Eldamar, midis Pelors e Detit
ç’imagjinat’, do të më çonte, në rajonin Avatar
refugjat stërgjyshët e mi morrën për mbiemër
vëndin nga i cili erdhën në brigjet, në Adriatik
të tmerron ideja, të më thuash bindjes, zemër

Ndjenja e vaktë, e shpirtit ty t’tha eja, aspak ik
shkruajnë, Niko më mungon, të vjeshtuara keq
konfliktit të brendshëm ato m’bënë shkretëtirë
t’arratisurat për të gjetur aventurën ikën ndreq
gjallërinë e ruaj me vargun, m’daltë, për t’mirë