Kategori
Uncategorized

Putin ëndërron një lloj përzierjeje të Perandorisë Ruse dhe BRSS.

Sot është dita e 107-të e LUFTËS në Ukrainë.

Dje gjatë fjalimit të tij në Shën Petersburg, Putin shpjegoi qartë qëllimin e luftës në Ukrainë.
Ai e krahason veten me Pjetrin e Madh dhe flet për “kthimin dhe forcimin e territoreve”.

Të jesh tashmë vendi më i madh për nga territori nuk mjafton. Duhet më shumë!
Ai ëndërron një lloj përzierjeje të Perandorisë Ruse dhe BRSS.
Vlera bazë për Putinin, parimi themelor i ekzistencës së tij është se ai dëshiron të jetë në librat e historisë si perandor, i cili rriti territorin e perandorisë së tij.

Ai nuk kujdeset për qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm, diversitetin dhe përfshirjen, institucionet e demokracisë, fuqinë blerëse të popullsisë, produktin e brendshëm bruto, indeksin e mirëqenies, të drejtat e njeriut, investimet e huaja dhe sundimin e ligjit.
Ai dëshiron të qëndrojë në librat e historisë aq i madh sa Pjetri i Madh, por në mënyrë ideale ta tejkalojë atë.
Të gjitha të tjerat mund të injorohen.

Mijëra të vrarë në vendin e synuar? Atij nuk i intereson.
Qytete të shkatërruara, të kthyera në gjëmime? Atij nuk i intereson.
Miliona refugjatë? Atij nuk i intereson.

BE, doni të dialogoni me të?
Dëshironi t’u besoni fjalëve të tij kur ai premton diçka?
Dëshironi të negocioni diçka me të?
Zgjohu, të gjitha vlerat e tua nuk janë asgjë për të.
Të gjitha parimet tuaja konsiderohen prej tij si dobësia që mund të përdoret.

Putini në dëshirën e tij për të ndërtuar një perandori të re të madhe nuk mund të ndalet me përpjekje diplomatike apo me telefonata.
Ai planifikon të shpallë të gjitha territoret e okupuara ukrainase si një distrikt të ri federal të Federatës Ruse.
Ai nuk do të ndalet me kaq, sepse perandoritë duhet të rriten dhe të kapin gjithnjë e më shumë.

Ai mund të ndalet nga embargoja e naftës dhe gazit që do ta lërë pa para.
Ai mund të ndalet nga veprimet e koordinuara të botës demokratike.
Ai mund të ndalet vetëm kur ushtria e tij të mposhtet plotësisht në Ukrainë.

Vendet baltike e kuptojnë këtë.
Finlanda e di shumë mirë atë që po them.
Polonia i mban mend shumë mirë mësimet e historisë.

Nëse qëndroni të parëndësishëm, heshtni, nëse preferoni të mos ndërhyni, prisni që problemi të zgjidhet disi vetvetiu, nëse thoni “oh, nuk është e qartë, ku është e vërteta” … mirë … ju jeni duke luajtur në ekipin e Putinit .

BE, keni frikë nga kjo luftë. Por Putinit i pëlqen.
Ky është Bohemian Rapsody dhe Sacellum Sixtinum i tij.
Kjo është kuintesenca e 22 viteve të tij në pushtet.

Ne nuk kemi frikë prej tij.
Ai e solli luftën në tokën tonë në vitin 2014.
Tani ai po përpiqet të përfundojë atë që filloi atëherë.

Ne e dimë se kundër kujt po luftojmë.
Ne e dimë se për çfarë po luftojmë.
Ne e dimë se kush jemi.

Ne jemi ata që do t’i japim fund ëndrrave të Putinit për perandorinë e re.

Ne jemi kombi. Ne jemi ukrainas!

Today is the 107th day of WAR in Ukraine.

Yesterday during his speech in Saint-Petersburg Putin clearly explained the purpose of the war in Ukraine.

He compares himself with Peter the Great and speaks about “return and strengthen the territories”.

Being already the largest country by territory is not sufficient. Need more!

He dreams of kind of mix of the Russian Empire and USSR.

Basic value for Putin, basic principle of his existence is that he wants to be in history books as emperor, who increased the territory of his empire.

He doesn’t care about sustainable development goals, diversity and inclusion, democracy institutions, purchasing power of population, gross domestic product, well-being index, human rights, foreign investments and the rule of law.

He wants to stay in history books as great as Peter the Great, but ideally to outperform him.

All the rest can be ignored.

Thousands of killed in targeted country? He doesn’t care.

Destroyed cities, turned into rumbles? He doesn’t care.

Millions of refugees? He doesn’t care.

EU, you want to have dialog with him?

You want to trust his words when he promises something?

You want to negotiate something with him?

Wake up, all your values are nothing for him.

All your principles are considered by him as the weakness that can be used.

Putin in his desire to build new great empire can’t be stopped by diplomatic efforts or by phone calls.

He plans to announce all occupied Ukrainian territories as one new federal district of Russian Federation.

He will not stop with that, because empires need to grow and capture more and more.

He can be stopped by oil and gas embargo that will leave him without cash.

He can be stopped by coordinated actions of democratic world.

He can be stopped only when his army is fully defeated in Ukraine.

Baltic countries understand that.

Finland perfectly knows what I’m saying.

Poland remembers very well history lessons.

If you stay irrelevant, silent, if you prefer not to interfere, waiting for the problem to be solved somehow by itself, if you say “ooh, it is not clear, where the truth is”… well… you are playing in Putin’s team.

EU, you are afraid of this war. But Putin enjoys it.

This is his Bohemian Rhapsody and Sacellum Sixtinum.

This is quintessence of his 22 years in power.

We are not afraid of him.

He brought the war on our land back in 2014.

Now he is trying to finish what he started back then.

We know whom we are fighting against.

We know what we are fighting for.

We know who we are.

We are those who will put an end to Putin’s dreams about new empire.

We are the nation. We are Ukrainians!

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s