Kategori
Uncategorized

Cili do jetë pickimi i rradhës i Vejushës së Zezë?

Adriana Kalaja Avokate .

Cili do jetë pickimi i rradhës i Vejushës së Zezë?

Kur përmëndim emrin Griselda, mëndja direkt na shkon të Erion Veliaj dhe e-mailet e nisura nga ky i fndit institucioneve mdërkombëtare.
Kur përmendim emrin Griselda Blanco ose siç e njohim Vejusha e Zezë, mëndja direkt na shkon te dy gra.
Njëra është Nexhmije Hoxha dhe tjetra është Yuri Kim.
E para, i shkaktoi vendit aq shumë dëme sa edhe sot e kësaj dite po i vuajmë.
E dyta, për 2 vjet i ka shkaktuar shqiptarëve demin e 31 viteve të mara së bashku, si në aspekt të sovranitetit ashtu dhe në atë të demokracisë.

Personalisht unë jam pozicinuar herët kundër znj. Kim (mbase është dhe zonjushë), duke e akuzuar jo vetëm të pozicionuar dukshëm në krah të regjimit të Ramës, por në shumë raste dhe si seksere e drejtpërdrejtë e tij.

Më ngacmoi statusi i zonjës që bën detyrën e ambasadores më datë 8 janar 2022.

Qëllimisht dhe turpêsisht, ajo jo vetëm mban krah por nxiton të përcaktojë se kush po e bën dhunën.

Në një status pas një periudhe shumë të gjatë heshtje, në orën 11.46, pra para se në Seli të shfaqeshin shenja të dhunës, aq më pak mga brenda selisë, zonja pozicionohet qartësisht te njerëzit brënda Selisë.

Sipas këtij ststusi: “Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë thellësisht të shqetësuar për rritjen e tensioneve në Ndërtesën e Selisë së Partisë Demikratike dhe përdorimin e forcës nga protestuesit. U bëjmë thirrje organizatorëve të protestës, që të refuzojmë forcën dhe të ushtrojnë qetësi………”.

Siç qartazi shikohet, znj. Kim dhunēn e shikon te protestuesit dhe, jo te ata të cilët kishin provokuar edhe atë të pakët reagim, duke i mbyllur dhe blinduar dyert anëtarëve të PD-së.

Tek lexoja këtë deklaratë si dhe ate të sotmen të Escobar (me lidhje të forta ky emër edhe nga historia me Vejushën e Zezë), deklaratë e cila nuk ishte më shumë se qoka e rradhës ndaj regjimit tashmë me dy koka, Rama-Basha, natyrshēm më lind pyetja:

Po dhuna e Policisë Kriminale të Shtetit ndaj atyre që qëndronin paqësisht në Godinën e Teatrit Kombētar, në orën 04.25 të mëngjesit, pa dyer te mbyllura dhe te blinduara nuk i bëri përshtypje Vejushēs së Zezë?

As kur artistë dhe qytetarë i nxorën me pranga në duar, ndërkohë që prishja e Teatrit filloi kur protestuedit paqësor ishin akoma brenda?


Fotos së aktorit Neritan Liçaj me pranga në duar të bërë publike nga mediat vendase dhe të huaj, i bën sfidë Vejusha e Zezë me një foto në faqen e ambadadës së SHBA-së të një luleje pikërisht me ngjyrë mavi.
Se e kam thënë që më 17 maj.


Por kjo nuk më ndali ditë pas dite të akuzoj këtē imdivid që jo vetëm nuk përfaqēson interesat e SHBA-ve, por me veprime aktive është një individ me tipare thellësisht antishqiptare.
Ashtu si sot është kaq fort jo në krah të Lulzimit por të aferave që lidhen me truallin e Selisë së PD-së.

Të njëjtën gjë duhet të bëjnë Qëndrestarët demokratë.

E mbani mënd si vazhdoi presioni i pas ngrënies së barit?

Me refuzim vizash.

Ndërkohë që Non Grata e Berishës pati efektin e plumbit rikoshet, Foltorja ishte katalizatori i ngritjes së Demokracisë dhe Opozitës.

Por kjo prekte interesat e Vejushës së Zezë dhe jo ato të SHBA-së, përsa kohë që prova për Non Gratan akoma nuk ka dhe çdo gjë është ngritur mbi thashethemet e Delina Ficos, e cila përveç të tjerave, mer të drejtën që me shoqatën e saj të gjykojë gjithë dosjet stok në Gjykatën e Lartë.


A ka më shkatërrim të madh se po pëson Sistemi Gjyqësor se kjo me Reformën në Drejtësi, ku qartazi ka ndikimin shumë të madh Vejusha e Zezē?

Në vënd që kjo përfaqësuese e SHBA të përcjellë në vendin tonë tiparet e demokracisë amerikane kjo zgjedh të spiropallizohet dhe gridarizohet ultësisht.

Mjafton të shikoni ndryshimin në pamjen e saj si pasojë e parukieres së Gridës, Vilave të Joridës dhe birrave të Elisës, kupton që halli i Vejushës ëdhtë interesi i saj personal.


Janë këto afera, plus dhe ajo e Non Gratas të Berishës pa fakte dhe prova që kanë detyruar autoritetet amerikane të mos i japin titullin “ambasadore”.

Sepse nëse Amerika ka fytyrën e Vejushës sē Zezë , asnjë shqiptar nuk do ta shohë më atë si shtëpinë dhe ëndrrën e lirisë dhe e demokracisë.

Pse e them këtë?

Sepse sa herë ka skandale, Vejusha Zezë zhduket me javë deri kur mer urdhërin nga Rama për të dalë dhe për të helmuar viktimën e rradhës.

Lulzimin në shêrbim të Ramës.

Kullat te Selia e PD-së.

Deri atëhere do luftoj që helmin e Vejushës së Zezë dhe e të gjithë zvarranikëve, ta mbaj larg Atdheut dhe Kombit tim.

Larg helmin nga vendi im.

What will be the Black Widow’s next bite?

When we mention the name Griselda, our direct mind goes to Erion Veliaj and the e-mails sent by him to the international institutions.

When we mention the name Griselda Blanco or as we know the Black Widow, our mind directly goes to two women.

One is Nexhmije Hoxha and the other is Yuri Kim.

First, it caused so much damage to the country that we are still suffering to this day.

Second, for 2 years it has caused the Albanians the bull of 31 years taken together, both in terms of sovereignty and that of democracy.

Personally I am positioned early against Ms. Kim (maybe she is also a lady), accusing her not only of being clearly positioned on the side of the Rama regime, but in many cases also as his direct realtor.

I was teased by the status of the lady who does the duty of ambassador on January 8, 2022.

Intentionally and shamefully, she not only holds the pir arm rushing to determine who is committing the violence.

In a status after a very long period of silence, at 11.46, so before the signs of violence appeared in the Headquarters, much less inside the headquarters, the lady is clearly positioned to the people inside the Headquarters.

According to this status: “The United States of America is deeply concerned about the escalation of tensions in the Democratic Party Headquarters Building and the use of force by protesters. We call on the protest organizers to reject the force and exercise calm … …… “.

As can be clearly seen, Ms. Kim sees the violence in the protesters and not in those who provoked even the slightest reaction, closing and arming the doors of PD members.

That these were the ones that the Black Widow told her a few months ago that they would eat grass, while she was not impressed that those she supported and supported, planted her, traded and drank the grass.

When I read this statement as well as that of Escobar today (with strong connections this name also from the history with the Black Widow), a statement which was no more than the next hand to the now two-headed regime, Rama-Basha, naturally the question arises:

What about the violence of the State Criminal Police against those who were standing peacefully in the National Theater Building, at 04.25 in the morning, without closed and armored doors, did not impress the Black Widow?

Not even when artists and citizens handcuffed them, while the demolition of the Theater began when peaceful protesters were still inside?

The photo of the actor Neritan Liçaj with handcuffs made public by local and foreign media, is challenged by the Black Widow with a photo on the page of the US embassy of a flower exactly in blue.

That I have said since May 17th.

I say it today.

That part of the disaster of the New Theater is the Black Widow.

On May 17, I even called for a siege of the American embassy, which was run by the Black Widow and which had clearly agreed to the demolition of the Theater, a fact for which I was criminally charged and Sander Lleshaj was forcibly requested to be arrested.

But this did not stop me day after day from accusing this individual who not only does not represent the interests of the United States, but with active actions is an individual with deeply anti-Albanian features.

As it is today, it is so strongly not on the side of Lulzim but of the affairs related to the territory of the PD Headquarters.

The Black Widow has no interest in either democracy or the independence of a political force.

Its interests are clear and related to the two enviable lands for the construction of Towers.

Like at the Theater Square.

As well as at the PD Headquarters.

The interest from the Theater Square has not diminished, but it is the protest of the Resistance that continues and the decision of the Constitutional Court that they are keeping away from it, despite the interventions of her colleague, Luigi Soreca.

So must the Democratic Resistance.

Do you remember how the pressure continued after eating the grass?

With visa refusal.

While Berisha’s Non Grata had the effect of ricochet bullets, Foltorja was the catalyst for the rise of Democracy and Opposition.

But this affected the interests of the Black Widow and not those of the US, as long as the evidence for Non Gratan still does not exist and everything is based on the rumors of Delina Fico, who, among other things, gets the right with the association of its to adjudicate all stock files in the High Court.

Is there a greater destruction that the Judicial System is suffering than this with the Justice Reform, where the Black Widow clearly has a great influence?

The very low level of performance and the very large diplomatic blunders have led many Albanians to question the freedoms provided by the US Constitution.

Instead of this US representative conveying to our country the features of American democracy, this chooses to be spirophalized and gridarized to the bottom.

Just look at the change in her appearance as a result of Grida’s hairdresser, Jorida Villas and Elisa’s beers, she realizes that the Widow’s plight is her personal interest.

Can we really believe that the Black Widow is fighting for US interests?

If the opposite were true, he would worry about the Port of Durres as a strategic point of NATO which with the corrupt affair of Rama – Basha, is trying to pass under Russian and Serbian influence.

Has the Black Widow conveyed concerns about this port to the White House?

She knows very well that no.

It is these scandals, plus that of Berisha’s Non Gratas without facts and evidence that have forced the American authorities not to give her the title of “ambassador”.

Because if America has the face of the Black Widow, no Albanian will see her as the home and dream of freedom and democracy.

Why do I say that?

Because whenever there are scandals, the Black Widow disappears for weeks until she receives the order from Rama to come out and poison the next victim.

Who’s next?

I do not know, but it does not have enough poison to poison most Albanians.

I love America, but I love Albania more.

So the Black Widow scares me neither with grass nor with a visa.

Bar and visas to find the place that those who support him love very much.

For what reason do I say that the Black Widow has two interests in relation to the DP;

Flourishing in the service of Rama.

Towers at the PD Headquarters.

Until then, I will fight to keep the poison of the Black Widow and all reptiles away from my Homeland and Nation.

Away the poison from my place.

Ps: If we left a Widow to die peacefully in her bed, we should not let this Widow make peace with her anti-Albanianism.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s