Kategori
Uncategorized

Dëshmi tronditëse e boshnjakes: Palmer më konfirmoi ndarjen e Kosovës. Sali Berisha paska pas të drejtë.

Shkrim nga Politikania boshnjake, Sabina Çudiç, nënkryetare e partisë boshnjake Nassa stranka, në Bosnje Hercegovinë,

Kjo dëshmi e politikanes boshnjake tregon se ish-kryeministri Sali Berisha paska patur të drejtë kur denoncoi që në krye të herës planin për ndarjen e Kosovës, nismë kjo e sponsorizuar nga filantropi George Soros dhe mbështetur nga kryeministri Edi Rama.

Ne foto :
Sabina Çudiç, nënkryetare e partisë boshnjake Nassa stranka, në Bosnje Hercegovinë, me Matthew Palmer .

Çudiç thotë se Matthew Palmer i ka konfirmuar platformën që do të konkludohej me firmosjen e marrëveshjes Prishtinë-Beograd, e cila parashikonte shkëmbimin e territoreve, de jure copëtimin e Kosovës.

Çudiç rrëfen se ka patur mospajtime me Palmer që prej prillit të vitin 2019, kur u takua me të, ku prezent, thotë ajo, ishin edhe Shpend Ahmeti e Vlora Çitaku, i pari drejtues i Prishtinës dhe e dyta, ambasadore e Kosovës në SHBA, pasi ajo e kishte pyetur direkt nëse ishte ai mbështeste apo ishte ideator i planit për shkëmbimin e territoreve të Kosovës me Serbinë.

“Unë e takova zotin Palmer në Washington në prill 2019, ku merrja pjesë në një panel ku isha folëse së bashku me kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmeti, pastaj një anëtar i grupit negociator të Kosovës. Biseda jonë u bë e parehatshme kur unë e pyeta atë direkt nëse ai ishte i implikuar përmes mbështetjes së tij (apo edhe autor) për idenë e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë”, shkruan Çudiç.

Në po të njëjtën ditë, ajo thotë se një zyrtar serb në SHBA i tha se “një marrëveshje është arritur”, duke shtuar se “po kërkohej një moment i favorshëm që administrata Trump ta paracaktonte këtë marrëveshje si historike”.

“Më herët atë ditë, një zyrtar i ambasadës serbe në Washington, duke supozuar se dija më shumë sesa dija në atë kohë, më tha se ishte arritur një marrëveshje dhe se po kërkohej një moment adekuat dhe i favorshëm për administratën Trump për të paraqitur marrëveshjen si historike”, shkruan kjo zyrtare boshnjake.

“Në një bisedë me zotin Palmer, na u bashkua edhe Vlora Çitaku, në atë kohë ambasadorja e Kosovës në Washington. Duke e parë përshkallëzimin e mospajtimeve me Palmer, dhe duke i dalur në mbrojtje pa nevojë – ajo me nervozizëm më pyeti pse po ndërhyja në marrëveshjen që duhet të arrijnë Kosova dhe Serbia? Unë u përgjigja se pasojat katastrofike të një marrëveshje të tillë për Bosnje-Hercegovinën janë të padiskutueshme, por edhe për të gjithë Ballkanin. Të nesërmen unë dhe Çitaku duhej të kishim një takim të përbashkët në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Rendi i ditës u ndryshua në minutën e fundit – më njoftuan se do të duhet të largohem pas prezantimit tim para se të fillojë sesioni për Kosovën. Fjalimi im i referohej kërcënimeve të sigurisë në lidhje me vazhdimin e nënshtrimit nga forcat destruktive të krahut të djathtë në Bosnje Hercegovinë”, shkruan ajo

Ndërsa thekson se “Plani për shkëmbimin e territorit të Serbisë dhe Kosovës u ndal nga opozita kosovare në vitin 2019 – me një angazhim të mbinatyrshëm në Bashkimin Evropian dhe Senatin Amerikan”.

Kjo dëshmi e politikanes boshnjake tregon se ish-kryeministri Sali Berisha paska patur të drejtë kur denoncoi që në krye të herës planin për ndarjen e Kosovës, nismë kjo e sponsorizuar nga filantropi George Soros dhe mbështetur nga kryeministri Edi Rama.

Koston e qëndrimeve të tij kundër copëtimit të Kosovës, ish-kryeministri Sali Berisha e mori në datën 19 maj kur Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken e shpalli non grata.

Gjë që solli si kundërpërgjigje padinë e Berishës ndaj Blinken në Gjykatën e Parisit për shpifje dhe akuza të pabazuara si dhe nisjen e ‘Foltores’ me demokratët, pasi vendimi i padrejtë i Blinken afektoi edhe linjën politike të PD dhe lidershipin Lulzim Basha, i cili përjashtoi ish-kryeministrin nga grupi parlamentar i PD.

‘I rrezikshëm edhe për Bosnje Hercegovinën’

“S’kam më asnjë dyshim se plani i zotit Pallmer për Bosnjës dhe Hercegovinën është i rrezikshëm dhe shkatërrimtar”, shton më tej Sabina Çudiç, Nënkryetarja e partisë boshnjake Nassa Stranka.

“Nuk dua të spekulojë mbi motivet e tij”, u shpreh ajo, duke komentuar vizitën e Palmer në Sarajevë, i cili është emëruar nga Joe Biden si përgjegjës për mbikëqyrjen e programit të Reformës Zgjedhore në Bosnje Hercegovinë. Por Çudiç e sheh me dyshim misionin e Palmer, nisur nga ajo që ai tentoi në Kosovë.

“Plani është i rrezikshëm dhe i gabuar dhe mundet që në kuptimin afatshkurtër – të mbyllë OHR-në, duke vazhduar ‘dialogun strukturor’ me Dodik-un, e në këtë mënyrë duke i dhënë pajtimin atij për të marrur pushtetin e shtetit të BeH-së, duke marrë vendime në Zagreb dhe Beograd – kjo i bie përfundimisht shpërbërje e Bosnjes dhe Hercegovinës”, ka shkruar ajo.

Çudiç tha se para se Pallmer të takohet me dikë, duhet të “komentojë letrën që i doli”.

“Në atë letër që adresohen objektivat e vizitave të tij të shkuara dhe vizitat e ardhsme në BeH, qartazi shihet që ai nuk e ka në plan t’i bëjë presion forcave më destruktive – në fakt, ata janë bashkëbiseduesit e tij primar”, vazhdoi ajo.

“Administrata amerikane duhet të distancohet nga zoti Palmer”, tha ajo, “sepse siç dëshmojnë dokumentat tashmë, angazhimi i tij është i kompromentuar”, shkruan Çudiç.

Ndërsa iu referua edhe kongresit të nesërm, ku do të ketë seancë të veçantë për angazhimin amerikan në Ballkan.

Nesër është një mundësi për të problematizuar pozicionin amerikan mbi sanksionet për Dodik-un, marrëdhëniet me OHR-në, Ligjin Zgjedhor dhe angazhimin e SHBA për integritetin territorial dhe sovranitetin e BiH”.

“Paraqitja e këtij lloj informacioni për një arsye nuk është një praktikë e vendosur dhe nuk është lloji i sensacionalizmit që unë mbështes. Por serioziteti i situatës me të cilën përballet Bosnja dhe Hercegovina, mendoj se kërkon angazhim dhe reagim urgjent”, vazhdon ajo.

“U bëj thirrje kolegëve të mi, qëllimi dhe stabiliteti i të cilëve në rajon është të shpallin, angazhojnë dhe udhëzojnë administratën amerikane që të protestojë kundër këtij lloj vendimmarrjeje në lidhje me BeH dhe Ballkanin,” shpjegoi Çudiç në rrjetet sociale.

I met Mr. Palmer in Washington in April 2019., in the evening, at the reception after the panel on which I was a speaker together with Mayor of Pristina, Shpend Ahmeti, then a member of the Kosovo negotiating team. After a few minutes, our conversation became unpleasant when I directly asked him if he was aware of the implication of his support (potentially and authorization) of the idea of exchanging territory between Kosovo and Serbia. Earlier that day Serbian Embassy officer in Washington, assuming I know more than I knew at that point – he told me the deal was reached, looking for adequate, and by Trump administration a favorable moment to show that deal as historically. In a conversation with Mr. Palmer joined us by Vlora Citak, at that moment, the ambassador of Kosovo in Washington. Witnessing the escalation of disagreement with Palmer, in his defense – she nervously asked me why I interfere with the agreement that Kosovo and Serbia need to reach? I replied to her that the catastrophic implications of such an agreement in Bosnia and Herzegovina are unquestionable, but also for the whole Balkans. The next day Citak and I should have a joint meeting at National Security Council. The agenda has been changed at the last minute – I am informed that after my exposition I will come out before the briefing about Kosovo begins. My address was related to security threats related to the continuation of the destructive right wing forces.
The plan for exchange of territory of Serbia and Kosovo was stopped by Kosovo’s opposition in 2019.-with supernatural engagement in the European Union and the US Senate.
Today I have no doubt that Mr. Palmer’s plan for Bosnia and Herzegovina is equally dangerous and destructive. I don’t want to speculate about his motives. The plan is dangerous and wrong and for the purpose it can have – closing OHR, continuing the ′′ structural dialogue ′′ with Dodik and agreeing to take away the jurisdiction of Bosnia and Herzegovina in Zagreb and Belgrade – and finally the collapse of Bosnia and Herzegovina. Before meeting anyone in Bosnia and Herzegovina – Mr. Palmer should report his letter leaking and treating the goals of his previous but also the next visit to Bosnia and Herzegovina from which he clearly sees that he does not plan to put any pressure on the most destructive forces – yeah, they are his primary negotiators.
The US administration should be fenced from Mr. Palmer – whose engagement, as documents prove it now – deeply compromised.
Tomorrow in Congress there is a special hearing about American engagement in the Balkans. Tomorrow is an opportunity to issue an American position on: Sanctions for Dodik, relations with OHR, Electoral law and determination of the US for territorial integrity and sovereignty of Bosnia and Herzegovina.
Delivering this type of information for a reason is not an established practice and is not the kind of sensationalism I support. But, the seriousness of the situation Bosnia and Herzegovina is facing, I think it requires urgent engagement and reaction. I call on my colleagues whose stability and perspective of the region is the goal – to advertise, engage and direct the US administration to protest against such decisions related to BiH and the Balkans.

I met with Mr. Palmer in Washington in April 2019, at a reception after a panel where I was a speaker together with the Mayor of Pristina, Shpend Ahmeti, then a member of the Kosovo negotiating team. Our conversation became uncomfotable after I asked him directly if he was aware of the implications of his support (potentially authorship) for/of the idea of exchanging territory between Kosovo and Serbia. Earlier that day, an official of the Serbian embassy in Washington, assuming I knew more than I knew at the time, told me that an agreement had been reached, and that an adequate and favorable moment was being sought for the Trump administration to present the agreement as historic.
That evening Mr. Palmer and I we were joined by Vlora Citaku, at that time the Ambassador of Kosovo in Washington. Witnessing the escalation of disagreements with Palmer, in his defense – Citaku nervously asked me why I was interfering in the agreement that Kosovo and Serbia should reach? I replied that the catastrophic implications for Bosnia and Herzegovina were unquestionable, but also for the entire Balkans. The next day, Citaku and I were schedued to have a joint, closed meeting at the National Security Council. The agenda was changed at the last minute – I was informed that I would need to leave after my address, before the briefing on Kosovo began. I spoke about the security threats related to the continuation of policy of appeasment of the destructive right-wing forces in B&H.
The plan for the exchange of the territory between Serbia and Kosovo was stopped by the Kosovo opposition in 2019 – through their extraordinary engagement in the European Union and the US Senate.

Today, I have no doubt that Mr. Palmer’s plan for Bosnia and Herzegovina is equally, unintentionally or not, dangerous and destructive. I wish not to speculate about his motives. The plan can result in the – closing of the OHR, continuation of the “structural dialogue” with Dodik, making decisions about Bosnia and Herzegovina in Zagreb and Belgrade – and ultimately disintegration of Bosnia and Herzegovina. Before meeting with anyone in Bosnia and Herzegovina – Mr. Palmer needs to give a clear statement about his leaked document that addresses the objectives of his previous and next visit to BiH, which clearly shows that he does not plan to put any pressure on the most destructive forces in B&H – in fact, they are his primary interlocutors.

The US administration would have to distance itself from Mr. Palmer’s objectives – whose engagement, as the document now proves, is deeply compromised.

Special congressional hearing on the American engagement in the Balkans will be held tomorrow. It is an opportunity to problematize the American position on: Sanctions for Dodik, the relationship with the OHR, the Election Law and the nature of American engagement in Bosnia and Herzegovina. Will the United States destroy decades of its legacy in the Balkans?

Presenting this kind of information is not an established practice and is not the kind of sensationalism I support. But the seriousness of the situation facing Bosnia and Herzegovina, I believe requires urgent engagement and reaction. I call on colleagues whose goal is the stability and perspective of the region – to engage for the purpose of this goal.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s