Kategori
Uncategorized

Faleminderit Ambasador, Duncan Norman.

Z.Ambasador:
Ju keni të drejtë në shqetësimin tuaj kur thoni …

Stop, kandidimit të elementit të inkriminuar në listat për kandidat në zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit.

Vërtet:

Shqetësimi juaj ështe i drejte, sepse Edi Rama nje si dikur, fshehur apo hapur do kandidojë për deputet në zgjedhjet parlamentare, elementë të inkriminuar, dhe të lidhur me botën e krimit të organizuar.

Ai ka detyrime dhe ështe i varur pazgjidhshmerisht prej tyre…

Zoti Ambasador, shqetesimi i juaj i drejtë nuk eshte i vetem

Eshte edhe Instituti nderkombetar per studime ne lindjen e mesme dhe ballkanin ( IFIMES) ai qe ka akuzuar Edi Ramen se po e con shqiperine jo drejt BE-se, por drejt Amerikës Latine.

Eshte po ky institut nderkombetar po vlereson me shqetesim, se regjimi i Edi Rames ka rreth 2 miliardë Euro, këto te fituara nga trafikikimi i droges dhe bashkpunimi me bandat dhe krimin e organizuar.

Miliarda ne dispozicion per dhunimin, shtypjen, dhe vrasje te kundershtarit politik, vjedhjen dhe blerjen e votave me dhunë, ne zgjedhjet parlamentare qe do zhvillohen me 25 Prill.

Z.Ambasador.

A e mendoni se c’do të thote qe ne duart e krimit te organizuar, dhe mafies ne pushtet sot ndodhen plot 2 miliard Euro qe ata do i perdorin per vjedhjen dhe blerjen e votave me 25 Prill.

Që liria, demokracia, dinjiteti, dhe vota e popullit do jete e pa fuqishme perballe krimit te organizuar ne pushtet.

Z.Ambasador:

Keto miliona e miliarda euro te droges, kane blere dhe tjetersuar jo vetëm voten e nje thes mielli te fukarenjve,jo vetem mediat e blera, pseudo analistet e paguar, dhe lavire politikanet shqiptare, por dhe ate te qytetarit te ndershem.

Por ato miliona dhe miliarda euro te droges, kane kompromentuar, dhe tjetërsuar edhe koleget dhe ish koleget e tu në shqipëri.

Ata nuk flasin më.

Kujtojme z.Vlahudin, te cilen Rama dhe klani i tij i krimit e ktheu nga nje ambasadore e BE-se ne nje lepirese, perfituese, mbrojtese, dhe fshesaxhie të puneve te pista te trafikut te droges dhe bashkpunimit me të të kesaj narkoqeverie.

Dhe jo vetem atë .

Ambasadori Lu, vec bërtitjes per kapien e peshqeve te mbedhenj, iku diku larg, pa kapur dot asnje cironkë.

Sot ish ministri i brendeshem, mik dhe bashkpuntor i trafikanteve te droges, Saimir Tahiri, tallet me ambasadorin e Kirgistanit…

Z.Ambasador:

Shume nga koleget e tu heshtin.

Nëse Rama nuk ka arritur ti korruptoje ai ka arritur ti frikesoje ata (me debimin) , ndaj ata pandershmerisht mbi ligjin, detyrën, dhe mbi kurrizin e nje populli qe beson dhe kerkon demokraci, luajne si ”Xhixhileja” vallen e Napolonit në tepsine e Rames.

Ata luajne vallen e ”xhixhilese” sepse i vdekuri ne shtepine e tjetrit duket sikur fle…

Sepse ne vendet e tyre vendos jo politika…

Por ligji, qytetari, dhe demokracia.

Ata qeshin sepse se kane provuan mbi kurriz shkopin e gomes apo gazin lotsjelles.

Ata qeshin sepse…

Si kane provuar grushtat apo gelbazen e policise partiake ne fytyre…

Si kane pare femijet tyre te terhiqen zvarre ne trotuare…

Se ata se kane provuar qe vajzat e tyre te dhunohen, perdhunohen dhe shiten ne treg, si prost, nga te pa prekshim, nga ata qe blene dhe shesin vota, nga kriminelet…

Dikush nga ata llum analistet që shpirtin ja kane shitur dreqit, na thote neper TV, se nuk duhet ti shani ambasadoret…

Vertet ?

Mos duhet tju lemojme dhe masazhojme lekuren e tyre te bute, kur ata paturpesisht tallen me ne ?

Mos duhet tju heqim kapelen ???

Tju perulemi, dhe ti falenderojme, edhe kur ata me apo pa deshire po behen cader dhe bunker mbrojtes i kesaj narko-qeverie në pushtet !?

Mos vallë duhet të heshtim sic beme te detyruar dhe masakruar per 45 vjet nga diktatoret edhe mbas viteve 1945 ?

Mos vallë ju prisni qe me ne të ribeni exsperiment, si ato qe i bete dikur me ne ”KAVIET” e diktaturës ?

Ju kërkoni që ne në emer te kesaj pseudo demokracie te servirur nga ju dhe narkoqeveria, me e keqe ne europë, që ne te heshtim dhe te pranojme koke ulur nje neodiktature te re, alla kolumbiane me mafien ballkanase dhe kelyshet e bllokut perseri ne pushtet?

Atehere me 1945 ca nga ju iket turrvrap, pa marre me vete as breket e grave me vete, dhe ca të tjerë i perzuri me daulle, Dulla në pushtet.

Ne mbetem këtu.

Na late të mashtruar dhe gjysëm të vdekur,

Këtu na gjetet perseri, ne meshiren e fatit, diktatures dhe endrres per demokracine dhe riardhjen tuaj.

Ju perseri do ikni.

Por tani, ikni mbas perfundim mandatit jo te perzene më nga dulla…

Tani ju e njihni lojën dhe sju perze kush, sepse jo vetem kohet, por dhe ju keni ndryshuar,

Ju tani vini beni kariere, na jepni ide (a thua ne indianet e europes s’dimë) dhe ju…lëpini qeveritë.

Ato kanë c’tju japin…

Na mesoni si mbillet orizi në kinë, misri në Kongo.

Si te mjelim dhitë, të gatuajme fasule, si te pastrojme shtepite, si te marrim ajer, apo si te fleme me grate…

Dhe mbasandaj kur tejngopeni na tregoni edhe gishtin e mesit….

E ndersa krimi i organizuar dhe narko-kryeministri i nominuar per ”nobel” nga ju rivjedh dhe rible votat perseri, juve sja u ndjen, fare, por beni ”apel”per qetesi,mbaroni mandatin dhe….

Ikni,

Ikni si ai koqekeci, sic iku dhe ambasadori i OSBE Bernard Borchard trup vrap, te majmur ne shtetet tuaja, dhe te lumtur ne pritje te pensionit.

E ne fund te fundit kush ishit ju që të inpononit një narko -kryeministri të zbatonte ligjin dhe kushtetutën e vëndit, para se te beheshit guvernatore ne nje shtet zekakesh sic jemi ne, në zemër te Ballkanit?

Ku kishit sherbyer dhe kush ju njihte…

Rrangu i tretë…

E kush do ju trajtonte si pashallarë vec shqiperise, politikes dhe qeveritareve te saj te korruptuar, milionave te krimit, mafies ne pushtet dhe nje grupi batakcinjsh, apo fakire barkthate qe mezi presin zgjedhjet te marrin falas 5 mije leke apo nje thes miell.

Zoti Ambasador….Kjo eshte shqiperia sot.

Shqiperia e vogel, qe enderron demokraci.

Shqiperia e marre peng nga nje grup oligarkesh, vrasesish dhe hajdutesh ne pushtet.

Shqiptaret kane nevojë per ambasadore me ide-projekt per demokracise, jo per (agranome apo veterinere) që të na mesojne si mbrohet demokracia… Dhe jo si mbillet misri, apo si mbarset dhia.

Shqiptaret nga te gjitha krahet dhe bindjet politike…

Të majtë e të djathtë, më ne fund ata jane ndergjegjesuar se janë vellezer, dhe se kanë nevoje jo më per qindra ide dhe parti.

Por për drejtesi…

Ligj, rend, punë, mirqënie, dhe demokraci…

Dhe këtë do e fitojne edhe pa ju, por me votën e tyre legjitime me 25 Prill…

Urim Gjata.

Thank you Ambassador, Duncan Norman.

No Comments Thank you Ambassador, Duncan Norman.
Ambassador:
You are right in your concern when you say…

You say Stop, the candidacy of the incriminated element in the lists for candidate in the April 25 parliamentary elections.

Really:

Your concern is right, because Edi Rama, as once, hidden or openly, will run for MP in the parliamentary elections, incriminating elements, and related to the world of organized crime.

He has obligations and is dependent on them…

Mr. Ambassador, your just concern is not alone

It is also the International Institute for Studies in the Middle East and the Balkans (IFIMES) that has accused Edi Ramen of leading Albania not to the EU, but to Latin America.

It is the same international institute that is estimating with concern that the regime of Edi Rames has about 2 billion Euros, these gained from drug trafficking and cooperation with gangs and organized crime.

Billions available for rape, repression, and murder of political opponent, theft and vote-buying by force in the April 25 parliamentary elections.

Mr. Ambassador.

Do you think that means that in the hands of organized crime, and the ruling mafia today are full of 2 billion Euros that they will use to steal and buy votes on April 25.

That freedom, democracy, dignity, and the vote of the people will be powerless in the face of organized crime in power.

Ambassador:

These millions and billions of euros of drugs, have bought and alienated not only the vote of a sack of flour of the poor, not only the media bought, pseudo paid analysts, and whores Albanian politicians, but also that of the honest citizen.

But those millions and billions of euros of drugs, have alienated and compromised, even your colleagues and former comrades.

They do not speak anymore.

We remember Mr. Vlahudin, whom Rama and his crime clan turned from an EU ambassador into a licker, profiteer, protector, and sweeper of the dirty work of this narco-government.

And not just that.

Ambassador Lu yelled and yelled about catching large fish, but fled away, unable to catch any zebras.

Today, the former Minister of Interior, friend and collaborator of drug traffickers, Saimir Tahiri, mocks the ambassador of Kyrgyzstan…

Ambassador:

Many of your colleagues are silent.

If Rama has not managed to corrupt, he has managed to intimidate them (with the expulsion), so they dishonestly on the law, duty, and on the backs of a people who believe and seek democracy, play like “Gigi” Napoleon dance in Rama’s pan .

They play the “giggle” dance because the dead man in the other house seems to be sleeping…

Because law and democracy decide in their countries.

They laugh because they tried the rubber stick or tear gas on their backs.

How did the police police punch or slap in the face try…

How they saw their children crawling on the sidewalks…

That they have proven that their daughters are raped, raped and sold in the market by criminals as prostitutes…

One of those scum analysts who have sold their souls to the devil, tells us on TV, that you should not insult the ambassadors…

Really?

Shouldn’t we smooth and massage their soft skin when they shamelessly make fun of us?

Shouldn’t we take your hat off ???

We bow to you, and thank you, even when they are willingly or unwillingly becoming cadres and protective bunkers of this ruling narco-government !?

Should we remain silent as we were forced and massacred for 45 years by dictators even after 1945?

Do you expect to re-experiment with us, like the ones you once did with us “CAVIET” of dictatorship?

Are you asking us, in the name of this pseudo-democracy served by you and the narco-government, for us to remain silent and accept with our heads bowed a new neo-dictatorship, the Colombian goddess with the Balkan mafia and the puppies of the bloc back in power?

Then in 1945 some of you ran away, without even taking your panties with you, and some of them were driven by the drum, Dulla in power.

We stay here.

You left us deceived.

Here we are again, at the mercy of fate, dictatorship and the dream of democracy and your return.

You will run away again.

But now, leave after the end of the non-expelled mandate.

Who cares, because not only the times, but you have changed,

You now come and make a career out of it, give us ideas (as we say) and lick governments.

They have what they give you…

Teach us how rice is grown in China, corn in Congo.

How to milk goats, cook beans, how to clean houses, how to get air, or how to sleep with women…

And then run away, run away fat body in your states, happy waiting for retirement.

After all, who were you before you became governor of a Zakat state in the heart of the Balkans?

Who knew you, and who treated you like pashas except Albania, its corrupt politics, millions of crime, the ruling mafia and a group of thugs, or barbaric fakirs who can hardly wait for the elections to receive 5 thousand lek or a bag of flour for free.

Mr. Ambassador… .This is Albania today.

Small Albania, which dreams of democracy. Albania was taken hostage by a group of oligarchs, murderers and thieves in power.

Albanians need ambassadors with the memory of democracy, not (agranomers) to teach us how to gain and protect democracy, not how to plant corn or goat millet.

Albanians from all political wings and persuasions finally need no more ideas and parties.

But for Freedom…

Law, order, jobs, welfare, and democracy, and will win it on April 25…

Long congratulations.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s