Kategori
Uncategorized

Rusia zotëron segmente të hapësirës së informacionit online të Shqipërisë dhe një duzinë uebfaqesh shumëgjuhëshe, përfshirë Albania-news.ru, promovojnë agjendën politike dhe kulturore ruse.

https://www.polygraph.info/a/fact-check-russia-nato-balkans-albania/29324087.html

Pretendimi i Ambasadorit Rus në Shqipëri: Asnjë “Plan Agresiv” – Politika sipas veprimeve ndërtimi i bashkëpunimit ekonomik me përfitime reciproke dhe mbajtja e lidhjeve të qëndrueshme kulturore dhe humanitare me popujt e Ballkanit.

E gjithë kjo sigurisht që vlen për Shqipërinë. Çdo spekulim tjetër në lidhje me planet agresive të Rusisë ‘ose’ orekset ekspansioniste ‘nuk është asgjë më shumë sesa pjesë e një strategjie kryesore perëndimore për të portretizuar Rusinë si një armik imagjinar të NATO-s dhe BE-së. “
Burimi: Ora News.tv, 19 qershor 2018
SHUM E GABUAR


Deklarata e Ambasadorit Karpushin është e rreme, e përzier me gjysmë të vërteta. Politikanët rusë dhe media shtetërore në mënyrë të efektshme hedhin poshtë pretendimet e tij.

“[M] mirëmbajtja e lidhjeve të qëndrueshme kulturore dhe humanitare me popujt e Ballkanit. E gjithë kjo sigurisht që vlen për Shqipërinë “.
Analizat e retorikës zyrtare dhe rrëfimi i mediave ruse zbulojnë se nuk ka pasur shenja të dukshme se Rusia është përpjekur të përmirësojë marrëdhëniet me Shqipërinë.

Për shembull, agjencia shtetërore e lajmeve RIA Novosti e Rusisë raportoi në janar 2017 se treni i parë për të udhëtuar nga Serbia në Kosovë në 17 vjet ishte bërë në Rusi dhe kishte shkruar “Kosova është Serbi” në të në 21 gjuhë, përfshirë shqipen.

Rusia zotëron segmente të hapësirës së informacionit online të Shqipërisë dhe një duzinë uebfaqesh shumëgjuhëshe, përfshirë Albania-news.ru, promovojnë agjendën politike dhe kulturore ruse. Disa nga këto e identifikojnë veten e tyre si burime lokale, duke fshehur çdo lidhje me Rusinë.

Një uebfaqe e tillë, Senica.ru e portretizon veten si “portali informativ i diasporës Ruse në Serbi”.

Ai raportoi më 15 janar 2017, se Shqipëria nuk kishte lejuar kalimin e trenit të lartpërmendur, sepse “shërbimet speciale shqiptare nën urdhrat e Prishtinës u përpoqën të vendosnin një bombë nën hekurudhë”. Raporti ishte i rremë, por gjuha nuk ishte atipike.

Portretizimi i mediave dhe figurave politike ruse për Shqipërinë dhe shqiptarët si “radikalë” dhe termi “militantë islamikë” shfaqen shpesh në rrëfimin e Kremlinit.


“Mbështetja dhe inkurajimi i drejtpërdrejtë ushtarak nga Shtetet e Bashkuara, NATO dhe Bashkimi Evropian për planet jashtëzakonisht agresive të shqiptarëve vetëm rrit tensionet në Ballkan dhe është i mbushur me shpërthimin e një konflikti të ri,” Sergej Zheleznyak, një anëtar i komitetit të marrëdhënieve të jashtme të Duma e Shtetit, dhoma e ulët e parlamentit rus, u citua të thoshte muajin e kaluar.

Komentet e Zheleznyak u botuan në një diatrib të postuar në faqen e internetit të Rusisë së Bashkuar, partisë qeverisëse të vendit, me titullin: “Zheleznyak: Duke kënaqur planet e ‘Shqipërisë së Madhe’, Shtetet e Bashkuara po ndezin një konflikt të ri në Ballkan”.

Rrëfimi “Shqipëria e Madhe” është gjithashtu një pjesë kryesore e ciklit rus të lajmeve dhe retorikës politike.

Më 26 qershor, kompania kryesore e prodhimit të filmit në Rusi njoftoi një film të ri që tregon historinë se si forcat speciale ruse kapën aeroportin e Sllatinës në Kosovë në 1999.

Një nga yjet më të mirë të filmit rus do të luajë gjeneralin Yunus-Bek Yevkurov, tani guvernator i Republikës së Ingushetisë, i cili udhëhoqi 200 trupat ruse të dërguara për të kapur aeroportin në Prishtinë dhe në këtë mënyrë të ndihmojë Kremlinin të sigurojë që Rusia të ketë një rol në paqe – procesi i mbajtjes.

Masa ruse u dënua ndërkombëtarisht, por shihet në Rusi si një triumf në një lojë të pushtetit me Perëndimin.

Pretendimi i ambasadorit Karpushin se Rusia nuk ka plane agresive ndaj kombeve të tjerë sovranë, përfshirë shtetet e Ballkanit, është politikë nga veprimet ruse.

Rusia ka aneksuar Krimesë në 2014 dhe ka krijuar një konflikt të armatosur në Ukrainën lindore.


“Ukraina është kriza më e madhe e zhvendosjes në Evropë që nga luftërat Ballkanike. Tani në vitin e tij të pestë, me mijëra të vdekur dhe 1.5 milion të zhvendosur, është skandaloze që ky konflikt mbetet kryesisht i harruar, ”tha Argjentina Szabados, drejtori rajonal i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin, më 11 qershor.

Rusia thuhet se ishte pas një përpjekje të dështuar grushti shteti në Malin e Zi në fund të vitit 2016. Prokurori special i Malit të Zi tha se operativët e shërbimit sekret rus ishin prapa një përpjekje për grusht shteti të Ditës së Zgjedhjeve në vendin ballkanik në tetor 2016 që synonte ish-kryeministrin.

Një ekip i operativëve rusë, duke përfshirë ideologë, sponsorë financiarë, politikë dhe ligjvënës, trainerë, të cilët ishin të përfshirë në aneksimin e Krimesë dhe destabilizimin e Ukrainës, kanë qenë aktivisht të pranishëm në Maqedoni, duke ndezur ndarjet shoqërore dhe politike dhe duke propaganduar anti-BE, anti -Sentimentin NATO.


“… Asgjë më shumë sesa pjesë e një strategjie kryesore perëndimore për të portretizuar Rusinë si një armik imagjinar të NATO-s”
Pretendimi se Rusia nuk e sheh Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut si një armik dhe se kjo nuk është asgjë më shumë sesa një propagandë perëndimore anti-ruse, është e rreme.

Media ruse rregullisht e portretizon NATO-n si të keqe dhe shpesh paraqet trupat e NATO-s si “njerëz të këqij”.

Kur bëhet fjalë për NATO-n, media ruse dhe udhëheqësi i kombit nuk kanë mosmarrëveshje.

“Unë do ta krijoj imazhin fjalë për fjalë me gishtat e mi: këtu është një unazë, dhe vendi ynë është brenda asaj unaze. Unë personalisht ndihem i mbytur nga dikush. Ndihem sikur dikush është NATO, sepse blloku i NATO-s po rritet si një tumor kancerogjen. ” Ky koment iu drejtua Presidentit Vladimir Putin nga Dmitry Kiselev, drejtori i konglomeratit mediatik shtetëror Rossiya Segodnya, gjatë një konference shtypi në 2014.

Putini u përgjigj: “Ne nuk kemi frikë nga NATO, por ajo që ju e keni përshkruar me kaq ngjyra – është realiteti.” Ai më pas shtoi: “Vendimi ynë mbi Krimesë [aneksimi i saj nga Ukraina] u motivua gjithashtu nga mendimi se nëse nuk bëjmë diçka … ata do ta tërheqin Ukrainën në NATO”.

Putini ripohoi perceptimin e tij se NATO është një kërcënim për interesat kombëtare të Rusisë në fjalimin e tij në St. Samiti Ekonomik i Petersburgut muajin e kaluar.

Javën e kaluar, regjisori rus i njohur ndërkombëtarisht Nikita Mikhalkov bëri një paralele midis NATO-s dhe Gjermanisë naziste në programin e tij bisedues në TV.

Russian Ambassador’s Claim to Albania: No “Aggressive Plans” – Belied by Actions

June 27, 2018

Montenegro - Cossacks and bikers in leather jackets in front of the church of St. Nicholas in Kotor from Russia, pro-Russian part of Ukraine, Serbia and Montenegro, where they devoutly listened to the liturgy of Kotor Serbian Orthodox Church
Montenegro – Cossacks and bikers in leather jackets in front of the church of St. Nicholas in Kotor from Russia, pro-Russian part of Ukraine, Serbia and Montenegro, where they devoutly listened to the liturgy of Kotor Serbian Orthodox Church
Alexander Karpushin

Alexander Karpushin

Russian Ambassador to Albania

“[T]he main objectives of Russia here are the building of economic cooperation with mutual benefits and the maintenance of sustainable cultural and humanitarian ties with the Balkan peoples. All this certainly applies to Albania. Any other speculation about Russia’s ‘aggressive plans’ or ‘expansionist appetites’ is nothing more than part of a major Western strategy to portray Russia as an imaginary enemy of NATO and the EU.”Source: Ora News.tv,June 19, 2018MOSTLY FALSE

Ambassador Karpushin’s statement is false, mixed with half-truths. Russian politicians and state-owned media effectively debunk his claims.

  • “[M]aintenance of sustainable cultural and humanitarian ties with the Balkan peoples. All this certainly applies to Albania.”

Analyses of official rhetoric and the Russian media’s narrative reveal there have been no notable signs that Russia has tried to improve relations with Albania.

By way of example, Russia’s RIA Novosti state news agency reported in January 2017 that the first train to travel from Serbia to Kosovo in 17 years was made in Russia and had “Kosovo is Serbia” written on it in 21 languages, including Albanian.https://www.youtube.com/embed/_Kh72av41Tk?&&&fs=1&enablejsapi=1&playsinline=1&rel=0

Russia owns segments of Albania’s online information space, and a dozen multilingual websites, including Albania-news.ru, promote the Russian political and cultural agenda. Some of these identify themselves as local sources, hiding any connection with Russia.

One such website, Senica.ru portrays itself as the “information portal of the Russian diaspora in Serbia.” It reported on January 15, 2017, that Albania had not allowed the passage of the above-mentioned train, because the “Albanian special services under orders from Pristina attempted to lay a bomb under the railway.” The report was fake, but the language was not atypical.

Russian media and political figures’ portrayal of Albania and Albanians as “radicals,” and the term “Islamist militants” features frequently in the Kremlin’s narrative.

Screen grab of the RIA-Novosti webpage with search results for "Albanian militants"
Screen grab of the RIA-Novosti webpage with search results for “Albanian militants”

“Direct military support and encouragement from the United States, NATO and European Union for the extremely aggressive plans of the Albanians only increases tensions in the Balkans and is fraught with unleashing a new conflict,” Sergey Zheleznyak, a member of the foreign relations committee of the State Duma, the lower house of Russia’s parliament, was quoted as saying last month.

Zheleznyak’s comments were published in a diatribe posted on the website of United Russia, the country’s ruling party, under the headline: “Zheleznyak: Indulging the plans of ‘Greater Albania’, the United States is kindling a new conflict in the Balkans.”

The “Greater Albania” narrative is also a key part of the Russian news cycle and political rhetoric.

Typical Russian propaganda leaflet profiling "Greater Albania"
Typical Russian propaganda leaflet profiling “Greater Albania”

Russia is revisiting its history of involvement in the Balkan conflicts with distinct pride.

On June 26, Russia’s leading movie production company announced a new film telling the story of how Russian special forces seized Slatina airport in Kosovo in 1999.

One of Russia’s top movie stars will play General Yunus-Bek Yevkurov, now the governor of the Republic of Ingushetia, who led the 200 Russian troops sent to seize the airport in Pristina and thereby help the Kremlin ensure that Russia had a role in the peace-keeping process.https://www.youtube.com/embed/FgR4eRN7Sik?&&&fs=1&enablejsapi=1&playsinline=1&rel=0

The Russian move was condemned internationally but is seen in Russia as a triumph in a power play with the West.

  • “[S]peculation about Russia’s “aggressive plans” or “expansionist appetites”

Ambassador Karpushin’s claim that Russia has no aggressive plans towards other sovereign nations, including Balkan states, is belied by Russian actions.

Russia has annexed Crimea in 2014 and created an armed conflict in eastern Ukraine.

Putin on Crimea

Putin on Crimea

The code has been copied to your clipboard. 


width  px height  px

The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available0:001:180:00

“Ukraine is the largest displacement crisis in Europe since the Balkan wars. Now in its fifth year, with thousands dead and 1.5 million displaced, it is scandalous that this conflict remains largely forgotten,” said Argentina Szabados, regional director of the International Organization for Migration, on June 11.

Russia reportedly was behind a failed coup attempt in Montenegro in late in 2016. Montenegro’s special prosecutor said Russian secret service operatives were behind an attempted Election Day coup in the Balkan nation in October 2016 that targeted the former prime minister.

A team of Russian operatives, including ideologists, financial sponsors, policy and lawmakers, trainers, who were involved in the annexation of Crimea and destabilization of Ukraine, have been actively present in Macedonia, igniting social and political divisions and propagating anti-EU, anti-NATO sentiment.

Polygraph.info: Testimony by Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs A. Wess Mitchell.

Polygraph.info: Testimony by Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs A. Wess Mitchell.

The code has been copied to your clipboard. 


width  px height  px

The URL has been copied to your clipboard

No media source currently available0:000:220:00

  • “…nothing more than part of a major Western strategy to portray Russia as an imaginary enemy of NATO”

The claim that Russia does not see the North Atlantic Treaty Organization as an enemy, and that this is nothing more than a Western anti-Russian propaganda, is false.

The Russian media regularly portray NATO as evil, and frequently present NATO troops as the “bad guys.”

When it comes to NATO, the Russian media and the nation’s leader have no disagreement.

“I will literally create the image with my fingers: here is a ring, and our country is inside that ring. I personally feel suffocated by somebody. I feel like that somebody is NATO, because the NATO bloc is growing like a cancerous tumor.” That comment was addressed to President Vladimir Putin by Dmitry Kiselev, director of the state-owned media conglomerate Rossiya Segodnya, during a 2014 press conference.

Putin responded: “We are not afraid of NATO, but what you have so colorfully described – is the reality.” He then added: “Our decision on Crimea [its annexation from Ukraine] was also motivated by the thought that if we don’t do something… they will drag Ukraine into NATO.”https://www.youtube.com/embed/UwEmkF2-RFM?&&&fs=1&enablejsapi=1&playsinline=1&rel=0

Putin reaffirmed his perception that NATO is a threat to Russia’s national interests in his speech at the St. Petersburg Economic Summit last month.

Last week, internationally-renowned Russian filmmaker Nikita Mikhalkov drew a parallel between NATO and Nazi Germany on his TV talk show.

https://www.polygraph.info/a/fact-check-russia-nato-balkans-albania/29324087.html

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s