Kategori
Uncategorized

Kryeministri Rama: Nuk kemi pse shikojmë nga BE, kemi tregun turk dhe Lindjen e Mesme!

“Në 3-4 vitet e ardhshme është e mundur që ne të kemi dalje në treg, por ne nuk jemi të detyruar të presim tregun e BE domosdoshmërisht, sepse ka tregje të tjera. Është e mundur që produktet tona të mishit të dalin në tregje të mëdha në Lindje, që nga Turqia në Lindjen e Mesme, e deri tutje”.

Nga Herion Mesi-

Kryeministri Rama ka disa javë që po e rrit dozën e sulmeve ndaj BE dhe Brukselit. Pasi ka bërë një vizitë në Turqi, ku mori mbështetje (ushtarake apo financiare nuk dihet), kryeministri po orienton gjithçka drejt Turqisë dhe Lindjes së Mesme.

Dje në Korçë ai tha tekstualisht:

“Në 3-4 vitet e ardhshme është e mundur që ne të kemi dalje në treg, por ne nuk jemi të detyruar të presim tregun e BE domosdoshmërisht, sepse ka tregje të tjera. Është e mundur që produktet tona të mishit të dalin në tregje të mëdha në Lindje, që nga Turqia në Lindjen e Mesme, e deri tutje”.

E jo vetëm dje, por ka disa javë që po e ndryshon kursin Perëndimor, qoftë duke sulmuar BE apo Francën në veçanti. Ndaj ky ndryshim gjeostrategjik i kursit qeveritar do të sjellë një kundërshtim të fortë me 25 prill me përkrahësit votues shqiptarë pro BE, të cilët janë mbi 95 %. Me sa duket kryeministri ka ndërmend të përdorë bandat dhe dorën e fortë që ti fitojë zgjedhjet me dhunë, për ta spostuar mënyrën e drejtimit të qeverisë dhe shtetit në një stil erdoganist.

Por kjo do sjellë reagim popullor që do ta çojë vendin me keq se në vitin 1997.

Disa analistë shprehen se kjo mënyrë sjellje e tij mbetet një mllef antieuropian se nuk i hapen negociatat, por nuk është në të vertetë kështu, kush e njeh mirë Edi Ramën. Ai e ka brenda vetes deshirën për ta kthyer Shqipërinë në një miniTurqi në stilin e drejtimit autoritar. Ai nuk e pranon demokracinë si nocion dhe si zbatim, sepse rreket me pasion turkoman të jetë një Erdogan shqiptar, paçka se herë thotë se jam katolik e herë-herë ortodoks, pra si i krishterë me orientim Perëndimor.

Ai ka dy vite e kusur, për fajin e opozitës reale, që ka marrë gjithçka në dorë. Nuk ka parlament, nuk ka media të pavarura, nuk ka sistemi gjyqësor funksional, institucionet kushtetuese i ka shkatërruar, përveç Presidencës që ka mbetur “kalaja” e fundit e pa pushtuar nga erdoganisti Ramë.

Kjo deklaratë e kryeministrit Rama nuk është çështje “mishi” apo “qoftesh turke”. Ai shpreh atë që vërtet aspiron dhe synon, pra të një Shqipërie kthyer nga Lindja.

Reagimi i vakët i ambasadorit të BE, Soreca ndaj deklaratave të kryeministrit Rama, duket sikur i jep me tepër zemër shefit të Rilindjes për ta kthyer timonin sa më shumë nga Lindja. Deri tani kanë reaguar ashpër PE, BE dhe sidomos ambasada franceze në Tiranë, por ka heshtur në mënyrë të çuditshme ambasada amerikane në Tiranë për këto helme antieuropiane të shefit të qeverisë shqiptare, të cilat në thelb janë kundër orientimit gjeostrategjik të vendit.

Heshtja e tyre e bën Ramën me erdoganist dhe me të rrezikshëm edhe për SHBA më vonë.

Ndaj ka nevojë që votuesit shqiptarë me 25 prill te jenë të vetdijshëm se nuk po heqin qafe një njeri që shtoi varferinë ndaj tyre e mbushi xhepat e oligarkëve, por se heqin njeriun që po i largon nga rruga drejt Europës.

Prime Minister Rama: We do not have to look from the EU, we have the Turkish market and the Middle East!

Prime Minister Rama: We do not have to look from the EU, we have the Turkish market and the Middle East!


By Herion Mesi-

Prime Minister Rama has been increasing the dose of attacks on the EU and Brussels for several weeks. After paying a visit to Turkey, where he received support (military or financial is not known), the Prime Minister is orienting everything towards Turkey and the Middle East.

Yesterday in Korça he said literally:

“In the next 3-4 years it is possible for us to enter the market, but we are not obliged to wait for the EU market necessarily, because there are other markets. “It is possible that our meat products will enter major markets in the East, from Turkey in the Middle East onwards.”

Not just yesterday, but there are several weeks that are changing the course of the West, whether attacking the EU or France in particular. Therefore, this geostrategic change of the government course will bring a strong opposition on April 25 with the pro-EU Albanian voting supporters, who are over 95%. Apparently, the Prime Minister intends to use gangs and a strong hand to win the elections by force, to shift the way the government and the state are run in an Erdoganist style.

But it will provoke a popular backlash that will make the country worse off than it was in 1997.

Some analysts say that this behavior of his remains an anti-European rage that the negotiations are not opened, but it is not really so, who knows Edi Rama well. He has the desire to turn Albania into a mini-Turkey in the style of authoritarian rule. He does not accept democracy as a notion and as an application, because he strives with Turkish passion to be an Albanian Erdogan, although sometimes he says that he is a Catholic and sometimes Orthodox, that is, as a Christian with a Western orientation.

He has two short years, through the fault of the real opposition, that he has taken everything into his own hands. There is no parliament, no independent media, no functioning judicial system, it has destroyed the constitutional institutions, except for the Presidency which has remained the last “fortress” not occupied by Erdogan’s Rama.

This statement of Prime Minister Rama is not a matter of “meat” or “if you are Turkish”. He expresses what he really aspires and aims for, namely an Albania returned from the East.

The lukewarm reaction of the EU ambassador, Soreca to the statements of Prime Minister Rama, seems to give more encouragement to the head of Rilindja to turn the wheel as much as possible from the East. So far, the EP, the EU and especially the French embassy in Tirana have reacted harshly, but the American embassy in Tirana has been strangely silent about these anti-European poisons of the Albanian head of government, which are basically against the geostrategic orientation of the country.

Their silence makes Rama more Erdogan-like and more dangerous for the United States later.

Therefore, the Albanian voters on April 25 need to be aware that they are not getting rid of a man who increased their poverty and filled the pockets of the oligarchs, but that they are removing the man who is taking them off the road to Europe.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s