Kategori
Uncategorized

Veprimi dënues moral i DASH, ka shpërfillur edhe disa të vërteta historike të Shqipërisë së tridhjetë vjetëve të fundit, të cilat lidhen edhe me Sali Berishën.

LETËR E HAPUR/ I nderuar Sekretar Blinken!

Nga Arian Starova ish minister i jashtëm dhe * President i Këshillit Atlantik të Shqipërisë

Pas hedhjes së “bombës morale” të Departamentit të Shtetit, në 19 maj, kundër Berishës dhe familjes së tij një pjesë e mediave shqiptare dhe e të ftuarve të saj të larmishëm janë vënë në kërkim të “viktimave” dhe të “të dënuarve”.

Sepse nuk ka as viktima, as të dënuar ligjorë.

As Berisha dhe familja e tij nuk janë të tillë.

Ndër më zellshmit spikatin kundërshtarët e Berishës dhe të forcave politike të djathta, ku përfshihen njerëz gjithfarësh, besnikët e pandryshueshëm të regjimit të përmbysur komunist, ushtria e socialistëve të partisë dhe institucioneve shtetërore vendore dhe qendrorë dhe klientët e përhershëm në kërkim të përfitimeve prej shumicës së sotme qeverisëse.

Por janë edhe njerëzit e thyer nga demagogjia e dendur dhe e gjatë kundër Berishës dhe politikës së djathtë, si edhe njerëzit qejfmbetur prej gabimeve të qeverisjeve të djathta.

E gjithë kjo turmë njerëzore “noton” në një “det” me gënjeshtra që prej vitit 1997, kur Partia Socialiste organizoi revolucionin komunist në jug të Shqipërisë.

Megjithatë, le të fillojmë të arsyetojmë. A është Berisha udhëheqës politik, i cili nuk ka bërë asnjë gabim? Sigurisht që jo. Ai ka folur shumë herë, duke i pranuar gabimet e veta dhe opinioni publik e ka dëgjuar. Në vitin 2013 i humbi zgjedhjet, u largua si Kryeministër dhe dha dorëheqjen prej drejtimit të Partisë Demokratike. Ndërkohë, fushata e shpifjeve kundër tij e nisur në vitin 1997 ka vazhduar me çdo mjet edhe pas vitit 2013 dhe ende vazhdon. Jo vetëm e kanë quajtur të korruptuar, por e kanë akuzuar paturpësisht edhe për vrasje. Më qesharakja prej tyre në atë kohë ishte akuza se paska dashur të “bombardojë Vlorën” në vitin 1997!!!

Dhe nëse Departamenti i Shtetit tani e ka cilësuar si të papërshtatshëm për të hyrë në SHBA, sepse sipas informacioneve të OJQve, mediave dhe qeverisë shqiptare, ai ka “favorizuar pasurimin e aleatëve të tij dhe të pjesëtarëve të familjes”, “është përfshirë në veprime korruptivë”, “ka shpërdoruar fondet publike dhe proceset publikë” dhe ka shpërdoruar besimin e publikut shqiptar ndaj institucioneve”, kjo është diçka që mbetet për t’u vërtetuar nga drejtësia shqiptare. Berisha e bëri veprimin e tij, kërkoi të sqarohet e vërteta e shpifjeve ndaj tij nëpërmjet një studioje avokatie franceze [sepse ajo shqiptare ende ka probleme.

Pra, deri tani vendimi i Departamentit të Shtetit mbetet një veprim në rrafshin moral. Gjithsesi, edhe si veprim i tillë, ai nuk u shmanget disa kundërshtive dhe përdorimit të standardeve të ndryshëm vlerësues.

Veprimi dënues moral i Departamentit të Shtetit ka shpërfillur edhe disa të vërteta historike të Shqipërisë së tridhjetë vjetëve të fundit, të cilat lidhen edhe me Sali Berishën.

Orientimi strategjik i Shqipërisë drejt SHBA-së dhe institucioneve euroatlantikë [anëtarësimi në NATO dhe përparimi drejt BE-së], bashkëpunimi shumë i ngushtë me SHBA për çështjet themelore të zhvillimit të Shqipërisë dhe të paqes e sigurisë rajonale të Ballkanit, zhvillimi i marrëdhënieve dhe ndjenjave popullore proamerikane etj. janë vetëm pjesa më e dukshme e politikave të ndjekura nën udhëheqjen e Berishës.

Nga ana tjetër, përgjatë tridhjetë vjetëve, Berisha u shndërrua në udhëheqësin-simbol të proceseve dhe reformave demokratike të Shqipërisë. Sado ta përgojojnë figurën e tij, ai edhe sot ka mbështetjen e të paktën gjysmës së popullsisë politikisht vepruese. Duan apo nuk duan kundërshtarët e tij, ai ka hyrë dhe do të mbetet në historinë e Shqipërisë.

Edhe një koment i fundit.

Nëse është menduar se kështu të mund t’u dalë frika njerëzve të “drejtësisë së re” dhe të fillojë ndëshkimi i “peshqve të mëdhenj”, përsëri kanë gabuar, sepse kanë ngatërruar edhe radhën e veprimeve, edhe “peshqit” që janë shtuar aq shumë në akuariumet institucionale duke shpërdoruar pasuritë që u përkasin taksapaguesve shqiptarë.

I nderuar Sekretar Blinken!

Drejtësia e re shqiptare e shumëdëshiruar nga të gjithë shqiptarët nuk mund të fillojë të veprojë duke e pagëzuar me “gjakun” e “kurbaneve” të gabuar, sepse do të bëhet e vjetër që ditën e saj të parë.

* President i Këshillit Atlantik të Shqipërisë

OPEN LETTER / Dear Secretary Blinken!

By Arian Starova –
After the “moral bomb” of the State Department was dropped on May 19, against Berisha and his family, a part of the Albanian media and its various guests are in search of “victims” and “convicts”. Because there are neither victims nor legal convicts. Neither Berisha nor his family are like that. Opponents of Berisha and right-wing political forces stand out among the most zealous, including people of all kinds, the unchanging loyalists of the overthrown communist regime, the army of party socialists and local and central state institutions, and permanent clients seeking the benefits of most governing today. But there are also people broken by the dense and long demagoguery against Berisha and right-wing politics, as well as people happy with the mistakes of right-wing governments. All this human crowd “swims” in a “sea” of lies since 1997, when the Socialist Party organized the communist revolution in southern Albania.

However, let’s start reasoning. Is Berisha a political leader who has not made any mistakes? Certainly not. He has spoken many times, admitting his mistakes and the public has heard him. In 2013 he lost the election, resigned as Prime Minister and resigned from the leadership of the Democratic Party. Meanwhile, the slander campaign against him launched in 1997 has continued by any means even after 2013 and still continues. Not only have they called him corrupt, but they have shamelessly accused him of murder. The funniest of them at that time was the accusation that he wanted to “bomb Vlora” in 1997 !!!

And if the State Department has now deemed him unfit to enter the US, because according to information from NGOs, the media and the Albanian government, he has “favored the enrichment of his allies and family members”, he has been involved in actions corrupt ”,“ has misused public funds and public processes ”and has abused the trust of the Albanian public towards institutions”, this is something that remains to be proven by the Albanian justice. Berisha made his action, sought to clarify the truth of the slander against him through a French law firm [because the Albanian one still has problems.

So far, the decision of the State Department remains an action on the moral plane. However, even as such, he does not shy away from some controversy and the use of different evaluation standards.

How can what is said in the media be taken as evaluative facts when it is known that there are serious problems with the media in Albania ?! The same can be said about the information received from the Albanian government institutions, which are very politicized towards the opposition and its leaders ?! Why right now and not immediately after Berisha’s departure from power and the party ?! Why have not even his family members been morally punished before ?! Why was Albania admitted to NATO in 2009 and its Schengen visas were revoked on the eve of 2011, when it is known that both NATO and the EU are extremely sensitive to corruption ?! Why in other well-known cases of the Western Balkans have we not seen or heard of such a moral condemnation ?!

The morally damaging action of the State Department has ignored some historical truths of Albania of the last thirty years, which are also related to Sali Berisha.

Albania’s strategic orientation towards the US and Euro-Atlantic institutions [NATO membership and progress towards the EU], very close cooperation with the US on the basic issues of Albania’s development and regional peace and security in the Balkans, development of relations and feelings pro-American popular etc. are only the most visible part of the policies pursued under Berisha’s leadership.

On the other hand, over thirty years, Berisha became the symbol-leader of Albania’s democratic processes and reforms. No matter how much they slander his figure, he still has the support of at least half of the politically active population. Whether his opponents like it or not, he has entered and will remain in the history of Albania.

Another truth is that the Albanian people have for over a hundred years nurtured strong feelings of friendship towards the United States, a friendship which has been growing and strengthening, even secretly under communism. Unlike other peoples, Albanians have been accustomed to seeing American support as the “golden key” to solving the problems of their country and nation since the days of independence struggles at the beginning of the last century. Therefore, the action of the State Department does not positively affect the feelings and mentality of a large part of the Albanian population. All the more so when the serious shortcomings of today’s government remind Albanians of the old totalitarian regime.

One last comment.

I do not know exactly how it was possible for the US State Department to make that decision against Berisha and his family. One thing I think of for sure, at least the fact that he was in a hurry and wrong. Thankfully, I am no longer alone in my reasoning.

If it was thought that this could frighten the people of the “new justice” and start punishing the “big fish”, they are wrong again, because they have confused both the sequence of actions and the “fish” that have increased so much. many in institutional aquariums by misappropriating assets belonging to Albanian taxpayers.

Dear Secretary Blinken!

Today’s Albanian opposition has indeed taken some serious negligent actions against the neoliberal democratic political system of Albania, but this can not justify the State Department’s forgetfulness towards a regime that invests in “beautifying” an Albania just to hide the giant corruption and drug cartels that are shaking the security of Albanian families every week with their murders.

The new Albanian justice, much desired by all Albanians, can not start acting by baptizing it with the “blood” of the wrong “victims”, because it will become old from its first day.

  • President of the Atlantic Council of Albania

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s