Kategori
Uncategorized

Enigma paszgjedhore e Shqipërisë Albania’s Post-election Conundrum

Sot, Shqipëria është bërë një autokraci pa respekt për sundimin e ligjit, me nënshtrim dërrmues të pavarësisë së institucioneve dhe mungesë totale të ekuilibrit të pushteteve.

Tirana ka një media të kontrolluar nga qeveria që i jep shërbim të plotë Ramës, një njeriu që e ka shndërruar vendin e tij në prodhuesin më të madh të narkotikëve në Evropë të kontrolluar nga krimi i organizuar rajonal.

Shteti shqiptar është kapur totalisht nga Edi Rama dhe vendet perëndimore nuk po arrijnë të kuptojnë që një regjim autokratik në zemër të Evropës është një burim trazirash dhe minon seriozisht institucionet demokratike në Ballkan dhe më gjerë.

Zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit të mbajtura në vendin më të varfër të Evropës Juglindore, treguan edhe një herë sesa të brishtë mund të bëhen institucionet demokratike kur zgjedhjet e lira dhe të drejta janë të pamundura të mbahen. Partia Socialiste e Shqipërisë nën udhëheqjen e Edi Ramës ka instaluar një regjim një-partiak shtetëror që po e çon vendin në drejtimin e gabuar.

Today, Albania has become an autocracy without respect for the rule of law, with overwhelming subjugation of independence of institutions, and total absence of balance of powers.

Tirana has a government-controlled media that gives total lip service to Rama, a man who has transformed his country into Europe’s largest producer of narcotics controlled by regional organized crime. The Albanian state is totally captured by Edi Rama and Western countries are failing to understand that an autocratic regime in the heart of Europe is a source of turmoil and seriously undermines democratic institutions in the Balkans and beyon

Rritja e politikës së brendshme të pushtetit të Ramës ka qenë qëllimi kryesor i disa qarqeve evropiane në dëm të ndërtimit të institucioneve demokratike dhe transparencës. Ndërsa e gjithë kjo po ndodh, shqiptarët po përballen me një të ardhme të pasigurt dhe nivele të larta të varfërisë. Zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit e kanë kthyer Shqipërinë në një regjim lindor autokratik të drejtuar nga një politikan që punon kundër parimeve demokratike mbi të cilat u themelua Bashkimi Evropian.

Sipas një deklarate në lidhje me zgjedhjet parlamentare të fundit të lëshuara nga Elisabeth Rosenstock-Siller, Zëvendës Shefi i Misionit të OSBE-së: “Në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara shënojnë gjetjen e misionit vëzhgues të OSBE-së se partia në pushtet nxori përparësi të konsiderueshme nga detyra e saj, përfshirë përmes kontrollit të administratave lokale dhe keqpërdorimit të burimeve administrative. Ne gjithashtu vërejmë konstatimin e tyre se praktikat e përhapura të blerjes së votës mbetën një problem dhe ne përforcojmë shqetësimet mbi rrjedhjet e të dhënave personale të ndjeshme, duke përfshirë preferencat politike të votuesve.

Dy javë pas zgjedhjeve, drejtësia e Shqipërisë nuk ka kërkuar që partia e Edi Ramës të mbajë përgjegjësi për parregullsitë zgjedhore.

Të ashtuquajturat reforma ligjore të Shqipërisë, të vlerësuara nga diplomatët perëndimorë, kanë gjeneruar një shtet ende jofunksional të ligjit, ligjin e zgjedhjeve që nuk plotëson standardet e BE-së, kufizimet e shtypit dhe korrupsionin në rritje në të gjithë qeverinë.

Sipas mbrojtësit të demokracisë Martin Henze: “Në këtë kontekst, duhet të kujtojmë se ishte Kryeministri Rama ai që shkeli marrëveshjen e 5 qershorit 2020 mbi ligjin zgjedhor, e cila u arrit me mbështetjen e SH.B.A.-së dhe përfaqësuesit të BE-së këtu. Zgjedhjet parlamentare 2021 u zhvilluan për shkak të kësaj në ligjin e brendshëm të administratës Rama, kjo gjithashtu nuk është në përputhje me Evropën. ”

Këto veprime përmirësohen më tej nga keqtrajtimet e njollosura elektorale dhe blerja e votave që ndodhën disa javë para zgjedhjeve parlamentare.

Aktorët ndërkombëtarë nuk kanë arritur të kuptojnë që autokracia ka zënë rrënjë të forta në Tiranë, megjithë përpjekjet e Presidentit Ilir Meta, i cili është garantuesi i vetëm i pavarësisë dhe një kryetar i mirëfilltë i shtetit që po lufton për të mbajtur etjen e Ramës për marrjen e pushtetit dhe dominimin.

Kapaciteti i vërtetë ekonomik dhe i prodhimit të Shqipërisë, si dhe mekanizmi i saj i brishtë i integrimit në BE po luftojnë për shkak të regjimit autokratik të vendit të instaluar nga Edi Rama; një përhapje e tillë e shkatërrimit të institucioneve demokratike dhe sjelljes së një shteti me një parti janë një pengesë e madhe për të gjithë rajonin e Ballkanit.

Albania’s Post-election Conundrum


The April 25th parliamentary elections held in the poorest country of Southeast Europe, showed once again how fragile democratic institutions can become when free and fair elections are impossible to hold. Albania’s Socialist Party under the leadership of Edi Rama has installed a one-party state regimethat is taking the country in the wrong direction.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5949362211917930&output=html&h=391&slotname=3232833114&adk=2130928475&adf=3638394448&pi=t.ma~as.3232833114&w=375&lmt=1621733665&rafmt=11&tp=site_kit&psa=0&format=375×391&url=https%3A%2F%2Fintpolicydigest.org%2Fthe-platform%2Falbania-s-post-election-conundrum%2F&flash=0&fwr=1&wgl=1&dt=1621762018129&bpp=6&bdt=886&idt=196&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C300x250&nras=1&correlator=4401614252201&frm=20&pv=1&ga_vid=485248772.1621762019&ga_sid=1621762019&ga_hid=663855247&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=812&u_w=375&u_ah=812&u_aw=375&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=1042&biw=375&bih=641&scr_x=0&scr_y=0&oid=3&pvsid=3320772998866777&pem=692&ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C375%2C0%2C375%2C812%2C375%2C641&vis=1&rsz=%7Cm%7CeEbr%7Cp&abl=XS&pfx=0&fu=1152&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=3ID22o1tmj&p=https%3A//intpolicydigest.org&dtd=1226

Boosting Rama’s internal power politics has been the primary goal of some European circles to the detriment of building democratic institutions and transparency. While all of this is taking place, Albanians are facing an uncertain future and high levels of poverty. The April 25th parliamentary elections have turned Albania into an Eastern autocratic regime ruled by a politician who works against the democratic principles upon which the European Union was founded.

According to a statement on the recent parliamentary elections issued by Elisabeth Rosenstock-Siller, the OSCE’s Acting Deputy Chief of Mission: “In Albania’s parliamentary elections, the United States notes the OSCE observation mission’s finding that the ruling party derived significant advantage from its incumbency, including through its control of local administrations and from the misuse of administrative resources. We also note their finding that widespread practices of vote-buying remained a problem, and we reinforce concerns over the leaking of sensitive personal data, including political preferences of voters.”https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5949362211917930&output=html&h=391&slotname=3232833114&adk=2130928475&adf=390710710&pi=t.ma~as.3232833114&w=375&lmt=1621733665&rafmt=11&tp=site_kit&psa=0&format=375×391&url=https%3A%2F%2Fintpolicydigest.org%2Fthe-platform%2Falbania-s-post-election-conundrum%2F&flash=0&fwr=1&wgl=1&dt=1621762018129&bpp=5&bdt=886&idt=200&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C375x391&nras=1&correlator=4401614252201&frm=20&pv=1&ga_vid=485248772.1621762019&ga_sid=1621762019&ga_hid=663855247&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=812&u_w=375&u_ah=812&u_aw=375&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=2420&biw=375&bih=641&scr_x=0&scr_y=0&oid=3&pvsid=3320772998866777&pem=692&ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C375%2C0%2C375%2C812%2C375%2C641&vis=1&rsz=%7Cm%7CeEbr%7Cp&abl=XS&pfx=0&fu=1152&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=tIe8AcrBzW&p=https%3A//intpolicydigest.org&dtd=1231

Two weeks after the election, Albania’s judiciary has not held Edi Rama’s party to account for electoral irregularities.

Albania’s so-called legal reforms, praised by Western diplomats, have generated a still dysfunctional rule of law, elections law that does not meet EU standards, press restrictions, and increasing corruption across the government.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5949362211917930&output=html&h=312&adk=3742598389&adf=2002454042&pi=t.aa~a.2415301633~i.6~rp.4&w=375&lmt=1621733665&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3606926227&tp=site_kit&psa=1&ad_type=text_image&format=375×312&url=https%3A%2F%2Fintpolicydigest.org%2Fthe-platform%2Falbania-s-post-election-conundrum%2F&flash=0&fwr=1&pra=3&rh=278&rw=333&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&dt=1621762020020&bpp=4&bdt=2777&idt=-M&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C375x391%2C375x391&nras=2&correlator=4401614252201&frm=20&pv=1&ga_vid=485248772.1621762019&ga_sid=1621762019&ga_hid=663855247&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=812&u_w=375&u_ah=812&u_aw=375&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=3168&biw=375&bih=641&scr_x=0&scr_y=0&oid=3&pvsid=3320772998866777&pem=692&ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C375%2C0%2C375%2C812%2C375%2C641&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=1152&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=3&fsb=1&xpc=X7PvJr7zXh&p=https%3A//intpolicydigest.org&dtd=24

According to democracy advocate Martin Henze: “In this context, we should remember that it was Prime Minister Rama who violated the agreement of 5 June 2020 on the electoral law, which was reached with the support of the US and the EU representative here. The 2021 parliamentary election took place because of this in house law of the Rama administration, this is also not in line with Europe.”https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5949362211917930&output=html&h=312&adk=3742598389&adf=1472930950&pi=t.aa~a.2415301633~i.7~rp.4&w=375&lmt=1621733665&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3606926227&tp=site_kit&psa=1&ad_type=text_image&format=375×312&url=https%3A%2F%2Fintpolicydigest.org%2Fthe-platform%2Falbania-s-post-election-conundrum%2F&flash=0&fwr=1&pra=3&rh=278&rw=333&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&dt=1621762020020&bpp=3&bdt=2777&idt=3&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C375x391%2C375x391%2C375x312&nras=3&correlator=4401614252201&frm=20&pv=1&ga_vid=485248772.1621762019&ga_sid=1621762019&ga_hid=663855247&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=812&u_w=375&u_ah=812&u_aw=375&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=3878&biw=375&bih=641&scr_x=0&scr_y=0&oid=3&pvsid=3320772998866777&pem=692&ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C375%2C0%2C375%2C812%2C375%2C641&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&cms=2&fu=1152&bc=31&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&fsb=1&xpc=afnagLSmMu&p=https%3A//intpolicydigest.org&dtd=28

These actions are further enhanced by tarnished electoral malpractices and vote-buying that took place a few weeks before the parliamentary elections.

Today, Albania has become an autocracy without respect for the rule of law, with overwhelming subjugation of independence of institutions, and total absence of balance of powers. Tirana has a government-controlled media that gives total lip service to Rama, a man who has transformed his country into Europe’s largest producer of narcotics controlled by regional organized crime. The Albanian state is totally captured by Edi Rama and Western countries are failing to understand that an autocratic regime in the heart of Europe is a source of turmoil and seriously undermines democratic institutions in the Balkans and beyond.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5949362211917930&output=html&h=312&adk=3742598389&adf=2067947521&pi=t.aa~a.2415301633~i.9~rp.4&w=375&lmt=1621733665&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3606926227&tp=site_kit&psa=1&ad_type=text_image&format=375×312&url=https%3A%2F%2Fintpolicydigest.org%2Fthe-platform%2Falbania-s-post-election-conundrum%2F&flash=0&fwr=1&pra=3&rh=278&rw=333&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&dt=1621762020025&bpp=3&bdt=2782&idt=3&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C375x391%2C375x391%2C375x312%2C375x312%2C375x641&nras=5&correlator=4401614252201&frm=20&pv=1&ga_vid=485248772.1621762019&ga_sid=1621762019&ga_hid=663855247&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=812&u_w=375&u_ah=812&u_aw=375&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=0&ady=4875&biw=375&bih=641&scr_x=0&scr_y=19&oid=3&psts=AGkb-H8lrwfocBfEMHdx1JgFvuYqd3RhBDGjHGCQK8WjblRMHBGpN09t8a_dIzQsbl1vf6ajYKOmPJ71xQ%2CAGkb-H_0UiInfOrG0UGkn5vyvmXoLzgUM17e5G1HHDH10vxiryumzbHVwtEx2Z0bCQ83zK-NLPSniVNAvQF7%2CAGkb-H_3_K8aoLiTYU2wKvVeAPECdA32APa-HSnZKKOhMCtvFLPFxjCmds-E7seAmikoiC3iM7ADT8jaTg%2CAGkb-H-7Kbauj-ZOqmwgLiW4HnxmVDVNzluKNnQGuEekzxP8V1AywwSkDLCqy8N6H-CicP9OhHqcKkOJdA&pvsid=3320772998866777&pem=692&ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C375%2C0%2C375%2C812%2C375%2C699&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=1152&bc=31&ifi=7&uci=a!7&btvi=5&fsb=1&xpc=9XD6bBXmia&p=https%3A//intpolicydigest.org&dtd=1190

International actors have failed to grasp that autocracy has taken firm root in Tirana despite the efforts of President Ilir Meta, who is the only guarantor of independence and a genuine head of state who is fighting to contain Rama’s thirst for power grab and dominance.

Albania’s real economic and production capacity as well as its fragile EU integration mechanism are struggling due to the country’s autocratic regime installed by Edi Rama; such a prevalence of eroding democratic institutions and behavior of a single-party state are a major setback for the entire Balkan’s region.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s