Kategori
Uncategorized

Gjermania e pakënaqur me Ramën, fyen BE-në, merr vaksina në kanale të panjohura .

Armin Laschet do të jetë drejtuesi i ri i Unionit Kristian-Demokrat në Gjermani. Ashtu si në SHBA edhe në Gjermani, për Shqipërinë kanë rëndësi shumë zhvillimet e brendshme politike.

Burime nga gjermania të dhëna nga eksperti dhe studiuesi pranë CDU-së gjermane, Martin Henze, vënë në dukje zhgënjimin në rritje ndaj Edi Ramës. Ai po fyen Bashkimin Europian dhe po organizon marrjen e vaksinave nëpërmjet kanaleve të panjohura.

Në intervistën e dhënë z. Henze parashtron rrugën që ka përpara Gjermania dhe sfidat në marrëdhëniet me Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor.

Nga sot CDU ka një udhëheqës të ri, çfarë do të ndryshojë në krahun e djathtë në Gjermani?

Po, sot ishte një ditë e rëndësishme për Gjermaninë, Evropën dhe CDU. Nga njëra anë, është për shkak se CDU është partia e fundit e madhe, demokratike, e krishterë në Evropë. Ne kemi anëtarë të integruar nga grupe të ndryshme fetare, të krishterë, myslimanë, hindu, hebrenj dhe grupe të tjera. Ne kemi integruar përfaqësues konservatorë, liberalë, punëtorë, punonjës, sipërmarrës. Vetëm CDU ka pothuajse 400,000 anëtarë, plus partinë tonë motër, CSU. Nga ana tjetër, kjo është për shkak se Gjermania është fuqia kryesore në Evropë dhe fuqia e tretë më e madhe ekonomike në botë. Konferenca dixhitale e partisë CDU tani ka mbaruar. Tre kolegë të partisë ishin në zgjedhje: Armin Laschet, Ministër President i Nordrhein-Ëestfalen, një shtet federal me 18 milion banorë dhe një prodhim kombëtar bruto prej 712 miliardë euro, Norbert Röttgen, specialisti i politikës së jashtme dhe Friedrich Merz, CDU ekspert ekonomik. Armin dhe Friedrich janë gjithashtu anëtarë aktivë të Këshillit Ekonomik të CDU. Të tre janë ekspertë të dëshmuar. Zgjedhjet ishin zgjedhje të delegatëve, jo anëtarët e votuar, një veçanti në Gjermani. Merz ishte kandidati i “bazës”, Laschet ishte me delegatët. Laschet mori 521 vota, Merz 466 vota. Kishte 991 vota të hedhura, katër delegatë abstenuan. Në votimin e parë, Merz kishte marrë 385 vota, Laschet 380. Norbert Röttgen mori 224 vota, gjë që e vendosi atë në vendin e tretë dhe kështu jashtë garës. Por zgjedhja e kryetarit të partisë nuk ka përfunduar ende. Për shkak se kishte kundërshtime të ndryshme kushtetuese për një zgjedhje në internet, delegatët tani duhet të konfirmojnë rezultatin me shkrim. Në teori, megjithatë, kjo duhet të jetë një formalitet, gjithashtu sepse të tre kandidatët ranë dakord para konferencës së partisë që vetëm emri i fituesit në internet, d.m.th. Armin Laschet, do të shfaqet në fletën e votimit. Rezultati me shkrim duhet të dihet të premten në mbrëmje. Vetëm atëherë zgjedhjet do të jenë ligjërisht të detyrueshme. Kështu që mbetet të shihet.

Pra, kush do të jetë kandidati i CDU/CSU për kancelar në zgjedhjet parlamentare në vjeshtë 2021?

Kjo pyetje është e hapur: Kush do ta drejtojë Unionin si kandidat për kancelar në fushatën zgjedhore të Bundestag? Sipas traditës, në partitë e Unionit, kryetari i CDU-së ka të drejtën e hyrjes në kandidaturën e kancelarit. Pra, do të ishte Arnim Laschet. CDU dhe CSU ndoshta duan të sqarojnë pyetjen pas zgjedhjeve shtetërore në pranverë. Nëse CDU ecën keq, udhëheqësi i CSU Markus Söder mund të zgjojë shpresat e tij. Por për momentin mendoj se kolegu im i partisë Arnim Laschet është në pozicionin e mirë. Unë gjithashtu supozoj se zgjedhjet e shtetit do të shkojnë mirë për CDU. Jens Spahn, i cili kishte kandiduar në një ekip me Armin Laschet, pësoi një pengesë. Në zgjedhjet për nënkryetar partie, ai mori rezultatin më të keq të pesë deputetëve.

A mendoni se lideri i ri do të ketë një udhëheqje të vështirë për shkak të pandemisë?

Pas zgjedhjes së tij si udhëheqësi i ri i CDU, Armin Laschet falënderoi CDU për besimin e madh. “Unë jam i vetëdijshëm për përgjegjësinë që vjen me këtë zyrë”, tha Presidenti Ministri i Nordrhein-Ëestfalisë të shtunën në konferencën e partisë dixhitale të CDU. Tani, tha ai, është çështje që të sigurohet që CDU të kalojë së pari zgjedhjet e ardhshme shtetërore brenda pak javësh. Për më tepër, tha ai, ai donte të siguronte që CDU/CSU “të sigurojë kancelarin e ardhshëm” në zgjedhjet federale. 59-vjeçari ka qenë Ministër President i Nordrhein-Ëestfalen që nga viti 2017. Në fjalën e tij të kandidimit në konferencën e partisë, ai kishte theksuar përvojën e tij si kreu i qeverisë. “Ju duhet të zotëroni mjetet e një politike centriste”. Laschet iu referua zhvillimit ekonomik ose luftës kundër krimit në NRË. Ai është i vetmi nga tre kandidatët për kryetarin e partisë që ka një zyrë qeveritare. Në luftën për pushtet për kryesinë e CDU, Laschet ishte përpjekur gjithashtu të merrte pikë kryesisht me përvojën e tij si kryeministër i shtetit NRË – dhe me një kurs “moderimi”. Djali i një minatori nga Aachen kohët e fundit u përpoq të shmangte një demarkacion të mprehtë nga Kancelarja Angela Merkel, e cila është edhe një herë jashtëzakonisht e popullarizuar në mesin e popullatës. Friedrich Merz (CDU) e ka deklaruar veten të gatshëm për të marrë postin e Ministrit Federal të Ekonomisë në qeverinë e ardhshme. Është shumë e rëndësishme që Merz të qëndrojë. Röttgen me siguri do të jetë në krye të ministrisë së jashtme, prisni dhe shikoni. Gjëja e rëndësishme tani është që Arnim Laschet të mbledhë kampin konservator përreth Friedrich Merz, kampin liberal rreth Röttgen dhe pjesën tjetër të CDU. Kjo nuk do të ndodhë brenda natës, por do të ketë sukses. Si një ekip, të tre ata me siguri do të jenë në gjendje të formojnë Gjermaninë dhe BE-në. Pandemia dhe problemet në BE – këtu shoh Brexit, zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Francë dhe gjithashtu pandeminë – do të menaxhohen mirë. Ne nuk jemi shumë të shqetësuar për këtë. Por, sigurisht, këto probleme janë një sfidë e madhe, por atë që do të ishte jeta pa sfida, ne mund ta menaxhojmë.

Cilat janë sfidat në lidhje me Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor tani që Merkel është larguar?

Angela Merkel do të mbetet Kancelare deri në vjeshtën e vitit 2021, asgjë nuk do të ndryshojë. Në vjeshtë do të kemi zgjedhje parlamentare në Gjermani. Për momentin unë supozoj se do të ketë një koalicion të CDU/CSU, Liberalëve dhe të Gjelbërve, i ngjashëm me Austrinë, i udhëhequr nga CDU. Ajo që është e rëndësishme për Shqipërinë është që zgjedhjet demokratike parlamentare dhe lokale të zhvillohen në prill 2021 dhe se duhet një ndryshim politik në Shqipëri pas 8 viteve të qeverisë autokratike Rama. Ndryshimi është gjithmonë i rëndësishëm pas një periudhe të tillë. Qeveria Rama nuk ka burime, i ka mbaruar avulli. Por ndryshimi është gjithashtu i rëndësishëm sepse qeveria e mëparshme Rama ka dështuar plotësisht në të gjithë sektorët politikë, qoftë në sferën sociale dhe ekonomike, në politikën e jashtme ndaj BE-së, por edhe në politikën e brendshme, ku unë shoh krijimin e një shteti policor. Rama dhe qeveria e tij, siç mund ta shohin në vetë Shqipërinë, janë plotësisht jashtë thellësisë së tyre; ata nuk po zgjidhin probleme, por po krijojnë probleme. Nga pala gjermane, evropiane, ne duam të shohim një qeveri demokratike në Shqipëri që është e orientuar drejt sundimit të ligjit. Një qeveri që nuk fyen BE-në, që nuk organizon vaksina në Gjermani përmes kanaleve të panjohura, por që punon së bashku me ne në një mënyrë bashkëpunuese dhe të ndershme, me respekt.

A ka lidhja lideri i ri i CDU-së me Ramën apo ndonjë lider tjetër politik?

Partitë Popullore Evropian kanë vetëm një parti motër në Shqipëri dhe kjo është PD e udhëhequr nga Lulzim Basha dhe kjo nuk do të ndryshojë. Përkundrazi, ne tani do t’i aktivizojmë marrëdhëniet edhe më shumë. Basha e njeh shumë mirë Friedrich Merz dhe kolegët e tjerë dhe gëzon besimin tonë të plotë. Kombi shqiptar dëshiron të bëhet anëtar i BE, ne e mbështesim atë, PD është bileta për Shqipërinë në BE. Nuk ka më kohë për eksperimente, Shqipëria tani po përballet me zgjedhjen, prandaj merreni tani, ka të bëjë me të ardhmen e kombit shqiptar.

Përgatiti: Erjon Dervishi

Armin Laschet will be the new leader of the Christian Democratic Union in Germany. As in the US and Germany, domestic political developments are very important for Albania.

Sources from Germany provided by the expert and researcher at the German CDU, Martin Henze, point out the growing disappointment towards Edi Rama. He is insulting the European Union and is organizing the receipt of vaccines through unknown channels.

In the interview given Mr. Henze outlines the path ahead for Germany and the challenges in relations with Albania and the Western Balkans.

From today the CDU has a new leader, what will change on the right wing in Germany?

Yes, today was an important day for Germany, Europe and the CDU. On the one hand, it is because the CDU is the last major, democratic, Christian party in Europe. We have integrated members from various religious groups, Christians, Muslims, Hindus, Jews and other groups. We have integrated conservative representatives, liberals, workers, employees, entrepreneurs. The CDU alone has almost 400,000 members, plus our sister party, the CSU. On the other hand, this is because Germany is the main power in Europe and the third largest economic power in the world. The CDU party digital conference is now over. Three party colleagues were in the running: Armin Laschet, Prime Minister of North Rhine-Westphalia, a federal state with 18 million inhabitants and a gross national product of 712 billion euros, Norbert Röttgen, foreign policy specialist, and Friedrich Merz, CDU economic expert . Armin and Friedrich are also active members of the CDU Economic Council. All three are proven experts. The elections were elections of delegates, not elected members, a special one in Germany. Merz was the “base” candidate, Laschet was with the delegates. Laschet received 521 votes, Merz 466 votes. There were 991 votes cast, four delegates abstained. In the first ballot, Merz received 385 votes, Laschet 380. Norbert Röttgen received 224 votes, which placed him in third place and thus out of the race. But the election of the party chairman is not over yet. Because there were various constitutional objections to an online election, delegates now have to confirm the result in writing. In theory, however, this should be a formality, also because all three candidates agreed before the party conference that only the name of the winner online, i.e. Armin Laschet, will appear on the ballot. The written result should be known on Friday evening. Only then will elections be legally binding. So it remains to be seen.

So who will be the CDU / CSU candidate for chancellor in the autumn 2021 parliamentary elections?

This question is open: Who will lead the Union as a candidate for chancellor in the Bundestag election campaign? According to tradition, in Union parties, the CDU chairman has the right to run for chancellor. So it would be Arnim Laschet. The CDU and CSU probably want to clarify the question after the state elections in the spring. If the CDU goes bad, CSU leader Markus Söder can raise his hopes. But at the moment I think my party colleague Arnim Laschet is in a good position. I also assume that state elections will go well for the CDU. Jens Spahn, who had run on a team with Armin Laschet, suffered a setback. In the election for party vice-president, he received the worst result of five deputies.

Do you think the new leader will have a difficult leadership because of the pandemic?

After his election as the new CDU leader, Armin Laschet thanked the CDU for the great trust. “I am aware of the responsibility that comes with this office,” the North Rhine-Westphalia President said at a CDU digital party conference on Saturday. Now, he said, it is a matter of ensuring that the CDU first passes the next state elections within a few weeks. Moreover, he said, he wanted to ensure that the CDU / CSU “secure the next chancellor” in the federal election. The 59-year-old has been Nordrhein-Westfalen Prime Minister since 2017. In his candidacy speech at the party conference, he had highlighted his experience as head of government. “You have to own the tools of a centrist policy.” Laschet referred to economic development or the fight against crime in NRË. He is the only one of the three candidates for party chairman to have a government office. In the power struggle for the CDU presidency, Laschet had also tried to score points mainly by his experience as prime minister of the NR shtetit state – and by a “moderation” course. The son of an Aachen miner recently tried to avoid a sharp demarcation by Chancellor Angela Merkel, which is once again extremely popular among the population. Friedrich Merz (CDU) has declared himself ready to take the post of Federal Minister of Economy in the next government. It is very important for Merz to stay. Röttgen will surely be in charge of the foreign ministry, wait and see. The important thing now is for Arnim Laschet to assemble the conservative camp around Friedrich Merz, the liberal camp around Röttgen and the rest of the CDU. This will not happen overnight, but it will succeed. As a team, all three of them will surely be able to form Germany and the EU. The pandemic and the problems in the EU – here I see Brexit, the next parliamentary elections in France and also the pandemic – will be well managed. We are not too worried about that. But, of course, these problems are a big challenge, but what would be a life without challenges, we can manage.

What are the challenges regarding Albania and the Western Balkans now that Merkel has left?

Angela Merkel will remain Chancellor until the autumn of 2021, nothing will change. In the fall we will have parliamentary elections in Germany. At the moment I assume there will be a CDU / CSU coalition, Liberals and Greens, similar to Austria, led by the CDU. What is important for Albania is that the democratic parliamentary and local elections take place in April 2021 and that a political change is needed in Albania after 8 years of the autocratic Rama government. Change is always important after such a period. The Rama government has no resources, it has run out of steam. But the change is also important because the previous Rama government has completely failed in all political sectors, whether in the social and economic sphere, in foreign policy towards the EU, but also in domestic politics, where I see the creation of a state. policor. Rama and his government, as they can see in Albania itself, are completely out of their depth; they are not solving problems, but they are creating problems. From the German, European side, we want to see a democratic government in Albania that is oriented towards the rule of law. A government that does not offend the EU, that does not organize vaccines in Germany through unknown channels, but that works with us in a cooperative and honest way, with respect.

Does the new CDU leader have a connection to Rama or any other political leader?

European People’s Parties have only one sister party in Albania and this is the DP led by Lulzim Basha and this will not change. On the contrary, we will now intensify the relationship even more. Basha knows Friedrich Merz and other colleagues very well and enjoys our full confidence. The Albanian nation wants to become a member of the EU, we support it, the DP is the ticket to Albania in the EU. There is no more time for experiments, Albania is now facing the choice, so deal now, it is about the future of the Albanian nation.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s