Kategori
Uncategorized

Krimet makabre, Psikologët:Shoqëria shqiptare në kulmin e një depresioni social pa rrugëdalje.

Shoqëria shqiptare është futur në kulmin e një depresioni social pa rrugëdalje.
Në këtë konkluzion dalin psikologë dhe sociologë të shumtë në vend dhe jashtë tij, të cilët ngjarjet e kohëve dhe ditëve të fundit veç të kaluarës transitore ndër vite, i lidhin me keq qeverisjen, krimin e organizuar, drogën, trafikun, vështirësitë ekonomike, pasigurinë dhe mungesën e përkrahjes sociale..

“Këtu brenda në këto krime ka edhe pjesë të kulturës, por ajo që është e frikshme është fakti që veç vrasjeve të përditeshme,ne sot kemi prindër që vrasin fëmijë, fëmijët që vrasin prindër, burra që vrasin gratë, dhe gra që vrasin burrat.

Kjo është pjesë e një depresioni të pasur social e familjar, dhe pjesë e një varfërie.

Sot Shqipëria është në ditët e Migjenit.

Shqipëria është zhytur në mjerim dhe krim. Në pa pasiguri dhe mungesë të një shprese reale të shqiptarëve.

Sot në shqipëri krimi i organizuar se ka më problem të ngrejë dorën vrastare edhe përballë përfaqsuesve dhe zbatuesve të ligjit, jo më ndaj qytetarëve të pa mbrojtur.

Sot mbi jetën tonë vendos krimi dhe arma jo ligji. Sot jo më para ligjit, por para armës vrastare të kriminelëve përballemi çdo ditë si kavie .

Pushteti dhe politikat e mbrapshta të shtetarëve ka vite që veç pa barazisë,nuk po i ofrojnë më shpresë kësaj shoqërie, ku pjesa më e madhe e së cilës është në në mjerim të thellë pa asnjë rrugë zgjidhje. Kjo ka bërë që format e krimit në shoqërinë shqiptare të dalin jashtë njerëzores.

Lidhjet e njohura të politikës me krimin e organizuar, ju kanë hapur rrugën trafikantëve dhe kriminelet të arrijnë në shumë raste jo vetem futjen e tyre në parlament, apo të kapin drejtuesin në institucionet shteterore, por ata po bëjnë në shumë raste dhe emerimet apo ç’emërimet e kuadrit, fitimin e tenderave abuzivë, duke arritur deri aty sa të “zvëndësojnë dhe çekiçin e gjykatësit” duke liruar apo mos denuar bashkpuntorët dhe argatët e tyre në biznesin e trafikut dhe krimit.

Këto krime që veç kulturës së shoqërisë sonë, dhe sistemit të drejtësisë prej 5-6 vitesh jo funksional, i mbulojnë dhe mbrojnë shumë herë dhe shtetarët e kapur kapur nga krimi dhe egoja e pasurisë.

Grupet kriminale mbulohen edhe nga vetë shteti, i cili i mbron, mbasi i përdor në blerjen, vjedhjen, dhe grabitjen e votës së qytetarit. Duke bërë që këto ngjarje të përditëshme krimi në forma monstruoze, jo vetëm që janë shumë tronditëse dhe të pa imagjinueshme. Një kambanë alarmi për dështimin e qeverisë, dhe ndërhyrje të menjëhershme të të gjithë aktorëve politikë, intelektualëve dhe shoqërisë civile.

Shkaktaret e ketyre krimeve në përmasa shumë të frikshme, përtej njerëzores, ku edhe sociologjia e psikologjia me siguri mbeten pa ‘gjuhë’ për të ligjëruar se çfarë po ndodh në të vërtetë në shoqërinë shqiptare, nuk janë më vetëm faktorët ligjorë e penalë, që mund ta frenojnë këtë gjë.

Por nevoja për një politikë dhe strategji të re larg kësaj katraure që krijoj “rilindja” në këto 7 vjet.

Veç vendosjes së rendit në binarët e ligjit dhe një drejtesie reale pa kompromis me krimin dhe politikën, vëndi kërkon ndryshim të pa shmangshëm politik.

Vëndi ka nevojë urgjente për një lloj politike dhe strategji të re sociale dhe humanizuese, për të kthyer përmasat humane në shoqërinë shqiptare”.

Macabre crimes, Psychologists: Albanian society at the height of a social depression with no way out.


No Comments on Macabre Crimes, Psychologists: Albanian society at the height of a hopeless social depression.

Albanian society has entered the peak of a social depression with no way out.
This conclusion is reached by many psychologists and sociologists in the country and abroad, who link recent events and recent days to bad governance, organized crime, drugs, trafficking, economic hardship, lack of social support and the transitional past. years.

“There are parts of the culture inside these crimes, but what is frightening is the fact that in addition to the daily killings, today we have parents who kill children, men who kill women, and women who kill men.

This is part of a rich social and family depression, part of poverty.

Today Albania is in the days of Migjen.

Albania is mired in misery and crime. In the absence of uncertainty and lack of a real hope of Albanians.

Today in Albania, organized crime has more problems raising its murderous hand even in front of representatives and law enforcers, no longer against unprotected citizens.

Today, not before the law, but before the murderous weapon of criminals, we are equal.

The power and evil policies of the statesmen have for years been giving no hope to this society, where most of it is in deep misery.

Forms of crime in Albanian society have gone beyond the human.

The links between politics and organized crime have led traffickers and criminals to not only lead, appoint and dismiss staff, win tenders, but also replace the “judge’s hammer” by eliminating not only their opponents but also employees. order it without any fear and problem ..

These crimes that in addition to the culture of our society, and the justice system of 5-6 years non-functional, cover and protect many times and the statesmen caught by crime and the ego of wealth.

These crimes and criminal groups are also covered by the state itself, which protects them, after using them in buying, stealing, and robbing the citizen’s vote.

These daily cases of crime in monstrous forms are not only very shocking and unimaginable, but they are an alarm bell for the failure of the government, and the immediate intervention of all political actors, intellectuals and civil society.

These crimes on a very frightening scale, beyond the human, where even sociology and psychology certainly remain without ‘language’ to legitimize what is really happening in Albanian society.

It is now known that the causes are no longer only legal and criminal factors that can curb this. But the need for a new policy and strategy away from this catastrophe that creates the “renaissance” in these 7 years.

“Apart from establishing order on the rails of law and a real justice without compromise with crime and politics, the country, in addition to irreversible political change, needs a new kind of humanizing strategy, to return the human dimension to the Albanian society”.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s