Kategori
Uncategorized

Njerzit e Trump nga Departamenti i Shtetit e paralajmëruan Berishën për kurthin.

Dy presidentët , 🇺🇸Xh. Bush dhe 🇦🇱Berisha /

Si dështoi Plani A amerikan për ta ndaluar Sali Berishën të kandidonte në zgjedhjet e 25 prillit, për shkak të një informatori në Departamentin e Shtetit

Futja e Sali Berishës në listën e zezë amerikane si non eliglible (që nuk mund të përzgjidhet) për të marrë vizë amerikane, në maj të këtij viti erdhi pasi dështoi Plani A amerikan për ta shpallur Sali Berishën non grata (te padëshiruar) në muajin shkurt.

Sali Berisha me vendimin e Sekretarit Blinken në maj është shpallur si non eligible, jo non grata, megjithëse ky termi i fundit përdoret në Shqipëri nga media. Që të shpallet një person non grata duhet të ndodhet në territorin e shtetit që e shpall të tillë dhe të dëbohet prej andej.

Pikërisht personat e shpallur non grata në SHBA, vendet e Bashkimit Europian, Kanada dhe Australi ligji nr. 138/2015 i njohur si i dekriminalizimit, në nenin 2, pika 2, gërma “a” i ndalon që të kandidojnë për deputetë dhe të zgjidhen të tillë.

Ligji thotë shprehimisht: “që janë dëbuar nga territori i një shteti anëtar të BE-së, SHBA-së, Kanadasë, Australisë, në lidhje me një prej rasteve të parashikuara në pikën 1, shkronjat “a”, “b” dhe “c”, të këtij neni, apo janë dëbuar për cenim shumë të rëndë dhe serioz të sigurisë publike të shtetit përkatës.”

Sali Berisha nuk është dëbuar nga territori amerikan, por është shpallur nga autoritetet amerikane si person që nuk mund të marrë vizë amerikane, gjë që ligji nuk e parashikon si shkak për të mos kandiduar apo për të mos u zgjedhur.

Në nëntor Sali Berishës i erdhi një ftesë nga një institut shumë i njohur amerikan i studimit të marrëdhënieve ndërkombëtare i cili kryen punë si kontraktor edhe për Departamentin e Shtetit.

Berisha ftohej që të merrte pjesë në një konferencë në muajin shkurt në Amerikë, ku do të mbante edhe një kumtesë.

Ftesa, shumë joshëse, ishte një kurth.

Në shkurt në Departamentin e Shtetit do të ishte njeriu i Biden, i cili të nesërmen e vajtjes së Berishës në SHBA do të urdhëronte shpalljen e tij non grata dhe dëbimin nga territori amerikan.

Plani A dështoi, pra dhe mbeti Plani B, sipas të cilit Sali Berisha së paku duhet të mos jetë pjesë e grupit parlamentar të PD-së.

Por ky plan varet nga qëndrimi i Bashës i cili nga ana e tij ka frikë pasojat brenda partisë nëse e përjashton Berishën nga grupi parlamentar.

Pse duhet që partia të përjashtojë nga grupi i saj parlamentar një deputet të cilin ligji nuk e ndalon të jetë deputet, madje edhe një ligj i bërë në këshillim me ekspertët amerikanë dhe të BE, në të cilin ligj parashikohen edhe rastet kur ndalohet kandidimi dhe zgjedhja e dikujt për shkak të ndëshkimeve që ka marrë nga SHBA dhe BE? Merret vesh, për interesin politik të Edi Ramës.

/Kastriot Myftaraj

How American Plan A failed to stop Sali Berisha from running in the April 25 elections, due to an informant in the State Department.

The inclusion of Sali Berisha in the US blacklist as non eliglible (who can not be selected) to obtain a US visa, in May this year came after the failure of the US Plan A to declare Sali Berisha non grata (unwanted) in February .
Sali Berisha with the decision of Secretary Blinken in May was declared as eligible, not non grata, although this last term is used in Albania by the media. In order to be declared a non grata person, he must be in the territory of the state that declares him as such and be expelled from there.
Exactly the persons declared non grata in the USA, European Union countries, Canada and Australia law no. 138/2015 known as decriminalization, in article 2, point 2, letter “a” prohibits them to run for parliament and be elected as such. The law explicitly states: “who have been expelled from the territory of an EU Member State, USA, Canada, Australia, in connection with one of the cases provided for in point 1, letters” a “,” b “and” c “Of this article, or have been expelled for a very serious and serious violation of public safety of the respective state.”
Sali Berisha has not been expelled from American territory, but has been declared by the American authorities as a person who cannot obtain a US visa, which the law does not provide as a reason for not running or not being elected.
If the law would stop the persons declared non-eligible from running, then the American embassy would have asked the State Department to put Sali Berisha’s name on the black list before the April 25 elections, and this issue had been resolved.
Plan A was for Sali Berisha to be invited to come to the US before the April 25 elections, even before the deadline for submitting lists of candidates for MPs expires, and to be expelled from there in a rage and not be able to run for MP.
The plan went into effect in November after Biden won the US presidential election. In November, Sali Berisha received an invitation from a well-known American institute for the study of international relations, which also works as a contractor for the State Department. Berisha was invited to attend a conference in February in America, where he would deliver a speech. The invitation, very tempting, was a trap. In February at the State Department would be Biden’s man, who the day after Berisha’s visit to the US would order his proclamation non grata and deportation from American territory.
In November, Berisha replied that he accepted the invitation and confirmed his participation, as required in such cases. But in January Berisha announced that he would not go, without giving an explanation. The one who invited him realized that one of Trump’s people who were close to leaving the State Department had warned Berisha about the trap.
Plan A failed, so Plan B remained, according to which Sali Berisha should at least not be part of the PD parliamentary group. But this plan depends on the position of Basha, who in turn fears the consequences within the party if he excludes Berisha from the parliamentary group.
Sali Berisha cannot be deprived of his mandate as a deputy based on point 2 of article 2 of the decriminalization law as he has not been expelled from American territory.
This was confirmed by the American ambassador herself when she gave an ultimatum to Lulzim Basha and the Democratic Party on July 30 that the party should not eat grass because of a man, Berisha.
So, the ambassador practically stated that Berisha can not be legally prohibited from entering the Assembly as an MP, but at least be prohibited from being part of the DP group. In fact, this is just a diversion to divide the DP. Why should the party expel from its parliamentary group an MP whom the law does not prohibit from being an MP, even a law made in consultation with US and EU experts, which provides for cases when candidacy and election are prohibited of someone because of the punishments he has received from the US and the EU? It is agreed on the political interest of Edi Rama./

Kastriot Myftaraj

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s