Kategori
Uncategorized

Linda Rama, nga konkubinë në sulltaneshë

Edi Rama me Linda Bashën

Kot i bien në qafë Edi Ramës si njeriu që i dha pushtet dhe para bashkëshortes së tij. E vërteta është që Linda i kishte siguruar me “mund e djersë” lidhjet e veta, përpara se të njihej me Ramën. Ky i fundit thjeshtë i dha sarajet ku ajo mund të gëzojë “sulltanatin e merituar”

Pavarësisht atij imazhit prej gruaje të mirë dhe të urtë që mundohet të përcjellë në publik, Linda Rama mund të jetë një nga gratë më komplekse që tranzicioni shqiptar ka nxjerrë në sipërfaqe këto 28 vjet.

Ajo është rasti tipik i ambiciozes për para e pushtet që ka ditur t’i lidhë fijet aq mirë, të kapë e përdorë njerëz sipas nevojës aq mirë, sa sot e kanë shndërruar atë në një nga gratë më me influencë në Shqipëri.

Për këtë ka plot fakte, dokumente, por edhe dëshmi njerëzore për këtë grua që në mesvitet ’90-të vinte vërdallë në kërkim të ndonjë mashkulli që do t’i siguronte para, për vete, por edhe për familjen e saj. Po, ka nisur pikërisht kështu “karriera” e bashkëshortes së kryeministrit të sotëm, e cila aktualisht është një nga njerëzit rreth së cilës rrotullohet çdo qindarkë shtetërore, çdo fond apo investim. Tek Linda falen ministret (ministret gra e bashkëshortet e ministrave burra), rreth saj sillen një duzinë emrash drejtore OJF që “luftojnë” për të drejtat e grave”, e gjithashtu lobe e qarqe të errëta, të fshehur nën emra donatorësh ndërkombëtarë. E përmbledhur, kjo është Linda e sotme, një sulltaneshë e vërtetë….por ama, jo ajo e djeshme.

Thanas Xhillari

Të parin që Lindita Basha (sot Linda Rama) kapi në kohën e duhur dhe vendin e duhur ishte Thanas Xhillari (aktualisht pedagog në Fakultetin e Shkencave të Natyrës). Mendoni një vajzë të dalë nga Fakulteti Ekonomik, në fillim të ’90-tës, me shumë nevoja jetike, por pak mundësi për t’i përmbushur ato, sidomos si punonjëse e thjeshtë e Kombinatit Tekstil në Tiranë.

Zgjidhja e parë që mendoi për veten ishte burri. Ai quhej Thanas dhe mjaftonte për të qenë babai i vajzës së tyre. Por ambicia është gjë që nuk administrohet kollaj dhe një tip si Linda nuk mund të mjaftohej me jetën modeste të një familjeje shqiptare të asaj kohe. Për shumëkënd është shumë i errët kapërcimi drastik i saj, nga ish-Kombinati drejt e në zyrën e drejtores së Agjencisë Kombëtare të Privatizimit, në Këshillin e Ministrave. Thonë se një person që e kishte fort për zemër ekonomisten e re të ish-Kombinatit, dikush që më vonë u bë njeri i rëndësishëm në jetën e saj, i shtriu Lindës dorën e fatit. Këtë post ajo e mbajti për disa vite aq sa ju desh që, nga varfanjake, Linda të siguronte 4 apartamente në zona të lakmueshme në Tiranë, dy garazhe, disa hektarë tokë në Korçë dhe Tiranë dhe një llogari të majme bankare. Vetëm një gjë doli jashtë kontrollit në atë kohë. Paratë dhe pushteti ndryshojnë edhe këndvështrimin e njeriut për jetën, kështu që Lindës, Thanasi – bashkëshorti i asaj kohe – i doli tepër. Një tjetër person, me influencë kësaj here, i kishte marrë mendjen dhe zemrën gruas që dukej se nuk kënaqej kurrë.

Ylli Çabiri

Ai quhej Ylli Çabiri. Ishte krah saj edhe për 10 vjet të tjera kur Linda Rama kuptoi (e për këtë do përgëzuar) se tjetër kund fshihej sekreti i vënies së pasurisë, justifikimit dhe fshehjes së saj kur ishte e nevojshme. Ylli Çabiri ishte edhe ylli i saj ndriçues që e futi në rrjetin e shoqërisë civile tek Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor.

Ylli ishte dashuria e madhe, e fshehta e Lindës, ai që sot e gjithë ditën është AS-i nën mëngë i gruas së kryeministrit.

Për të jetuar e lirë historinë me Yllin, por edhe për t’u çliruar nga detyrimet, Linda ishte gati të bënte çdo lloj pakti, qoftë edhe duke sakrifikuar disa nga pasuritë e deklaruara të saj. Ajo pranoi t’ia linte Thanas Xhillarit apartamentet dhe tokën që kishin regjistruar si pasuri, mjafton që ai të ndahej në heshtje dhe të mos fliste kurrë për të vërtetat e ish-gruas. Për disa kohë Thanasi u largua fare nga Shqipëria. Kështu vazhdoi lidhja e saj me Yllin, një nga dashuritë e mëdha të saj. Veçse jo e destinuar të zgjaste përjetësisht.

Fati i Lindës ishte i tillë, të jetonte si konkubinë ca kohë e pastaj të kërkonte të bëhej më tepër e më tepër. I pëlqenin paratë, por nuk ngopej kurrë me to. I pëlqente pushteti, por donte akoma më shumë, sado të kishte. Nëpërmjet Yllit, Linda u lidh me rrjetin e njerëzve që paguheshin nga Sorosi. Puna me organizatat jofitimprurëse ishte një parajsë dhe gjatë kësaj kohe ajo afroi e futi në rrjet edhe shumë shoqe të vetat, me të cilat çuditërisht ka një të përbashkët: të gjitha janë, të paktën, një herë të divorcuara nga bashkëshortët. Këtu ylli i Lindës ndriti me të vërtetë.

Se si funksionon rrjeti i Sorosit në Shqipëri përflitet shumë, ama e vërteta është shumë me e errët se sa shkruhet. Është i pabesueshëm sekti i soroistëve dhe lidhja e tyre. Ata e mbrojnë me fanatizëm njëri-tjetrin dhe kanë krijuar një mur të padepërtueshëm për këdo që u afrohet. Janë të tillë dhe lëvrojnë miliarda në vit.

A nënkuptonte kjo që Linda Rama duhej të mbetej e kënaqur? Natyrisht që jo. Sulltanati i saj do të kishte kuptim vetëm në formën që ka marrë sot. Ylli Çabiri mbetet një dashuri e madhe e Lindës, edhe sot, por rrugës asaj i propozuan të mbërthente dikë që i kapërcente edhe interesat e vetë Lindës. Nga Thanasi deri te Ylli, nga Ylli deri te Edi Rama, Linda kishte kaluar shumë personazhe nëpër dorë, ndër ta njerëz të medias dhe të panjohur për publikun (për të cilët do të shkruajmë në ditët në vazhdim), në varësi të interesave të momentit. Por, tanimë ajo ishte pjesë e një loje të madhe dhe rasti nuk duhej humbur. Kjo ishte më shumë sesa konkubina e dikurshme që kishte ëndërruar.

Edi Rama me Linda Bashën

Ai ishte Edi Rama që duhej bërë me patjetër kryeministër i Shqipërisë. Edi, piktor i mbetur në tentativë, shumë i paqëndrueshëm si personalitet, po tregohej kokëfortë nëse do të hynte në shërbim të interesave të errëta të një grupi të fortë financiar në Shqipëri. Edhe ai kishte marrë para nga grupi i Sorosit, por për shkak të paqëndrueshmëri së tij nuk ishte ende i besueshëm. Për këtë duhej një grua dhe vullnetare më të mirë se Linda zor se gjendej.

Për ta bërë të besueshme historinë duhej një martesë e mundësisht një fëmijë. Ndodhën të dyja. Ceremonia e dasmës u bë në Tiranë, ndërsa ajo, për shkak të moshës së madhe, me metodat bashkëkohore të fertilizimit dhe me donatorë të besueshëm, mbeti shtatzanë. Të tjerat dihen.

Ato që nuk dihen për publikun e gjerë janë se gjatë mandatit të parë të Ramës, Linda ishte e plotfuqishme. Rama thjeshtë firmoste. Ajo ishte e pranishme edhe fizikisht, pothuaj çdo ditë në kryeministri. E këshilluar ngushtë nga miq të saj gazetarë, që gjithashtu gëzojnë nga një copëz tortë pushteti në heshtje, ajo përzgjidhte dhe përgatiste terrenin për pushtetin e plotë të një sulltaneshe. Ndërsa Edi Rama argëtohej duke luajtur kryeministrash, Linda mblodhi nën yqmin e vet çdo fond e investim. Rama ka vetëm namin sepse në fakt i gjithë kabineti drejtohet nga Linda. Ministrja e Shëndetësisë (përtej adhurimit të pakushtëzuar për Edin), i luan paratë dhe fondet e drejtuar nga një nga mikeshat e ngushta të Linda Ramës, Mirela Arqimandriti dhe shoqatën e vet. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), e vetmja që kalon nëpër duar të gjitha fondet shqiptare ka për nënkryetar bordi Andi Balltën, gjithashtu i dalë nga shoqëria civile, ish kavalier i Lindës dhe ortak i saj në krijimin e Abi Bank.

Në kthetrat e lindës është edhe ish NBG Bank dhe Intesa San Paolo Bank, me drejtorin e përgjithshëm të së cilës, Silvio Pedrazzi, Linda ka gjithashtu një miqësi speciale.

Me këtë perandori që e ka ngritur me mend e djersë, Linda Rama tashmë mund të quhet më plot gojën një grua e pushtetshme që gëzon sulltanatin e saj. Një nga ato që ia di vlerën këtij pushteti sepse e ka nisur nga zëro dhe ka sakrifikuar për të./Pamfleti

Linda Rama, from concubine to sultan

In vain, Edi Rama is accused of being the man who gave power and money to his wife. The truth is that Linda had secured her connections with “can-e-sweat” before she met Rama. The latter simply gave her palaces where she can enjoy the “deserved sultanate”

Despite the image of a good and wise woman that she tries to convey in public, Linda Rama may be one of the most complex women that the Albanian transition has brought to the surface these 28 years.

She is the typical case of the ambitious for money and power who knew how to tie the strings so well, to capture and use people as needed so well, that today they have transformed her into one of the most influential women in Albania.

For this there are many facts, documents, but also human testimonies about this woman who in the mid-90s was looking for a man who would provide money, for herself, but also for her family. Yes, this is exactly how the “career” of today’s prime minister’s wife began, who is currently one of the people around whom every state penny, every fund or investment revolves. Ministers (female ministers and wives of male ministers) are worshiped at Linda, around her are a dozen names of NPO directors who “fight” for women’s rights”, as well as lobbies and dark circles, hidden under the names of international donors. In short, this is the Linda of today, a real sultana….but ama, not the one of yesterday.

Thanas Xillari

The first one that Lindita Basha (today Linda Rama) caught at the right time and the right place was Thanas Xhillari (currently a lecturer at the Faculty of Natural Sciences). Think of a girl who graduated from the Faculty of Economics, in the early 90s, with many vital needs, but few opportunities to fulfill them, especially as a simple employee of the Textile Factory in Tirana.

The first solution that came to mind was the man. His name was Thanas and he was good enough to be the father of their daughter. But ambition is something that is not easily managed and a guy like Linda could not be satisfied with the modest life of an Albanian family of that time. For many, her drastic transition, from the former Combine to the office of the director of the National Privatization Agency, to the Council of Ministers, is very dark. They say that a person who was very fond of the young economist of the former Combine, someone who later became an important person in her life, extended the hand of fate to Linda. She held this position for a few years, as long as it took for Linda, from poverty, to secure 4 apartments in desirable areas in Tirana, two garages, several hectares of land in Korça and Tirana, and a large bank account. Only one thing went out of control at that time. Money and power also change a person’s perspective on life, so for Linda, Thanas – her husband at that time – turned out to be too much. Another person, with influence this time, had taken over the mind and heart of the woman who never seemed to be satisfied.

His name was Ylli Çabiri. He was by her side for another 10 years when Linda Rama realized (and for that she congratulates) where else was hidden the secret of putting wealth, justifying and hiding it when it was necessary. Ylli Çabiri was also her shining star that introduced her to the civil society network at the Center for the Promotion of Human Development. Ylli was the great, secret love of Linda, the one who today is the AS under the sleeve of the prime minister’s wife. In order to live freely the story with Ylli, but also to free herself from obligations, Linda was ready to make any kind of pact, even by sacrificing some of her declared assets. She agreed to leave the apartments and the land they had registered as assets to Thanas Xhillari, it is enough for him to leave in silence and never speak about the truths of his ex-wife. For some time, Thanas left Albania altogether. Thus continued her relationship with Ylli, one of her great loves. Except not meant to last forever. Linda’s fate was like this, to live as a concubine for a while and then seek to become more and more. He liked money, but he never had enough of it. He liked power, but he still wanted more, whatever he had. Through the Star, Linda was connected to the network of people who were paid by Soros. Working with non-profit organizations was a paradise, and during this time she approached and networked many of her friends, with whom she surprisingly has one thing in common: all of them have, at least once, been divorced from their spouses. This is where Linda’s star really shined. There is a lot of talk about how the Soros network works in Albania, but the truth is much darker than what is written. The sect of the Soroists and their connection is incredible. They are fanatically protective of each other and have created an impenetrable wall for anyone who approaches them. They are like that and they make billions a year. Did this mean that Linda Rama should remain satisfied? Of course not. Her Sultanate would only make sense in the form it has taken today. Ylli Çabiri remains a great love of Linda, even today, but on the way she was proposed to get hold of someone who transcended even Linda’s own interests. From Thanas to Ylli, from Ylli to Edi Rama, Linda had passed many characters through her hands, among them media people and unknown to the public (about whom we will write in the following days), depending on the interests of the moment . But now she was part of a big game and the opportunity should not be missed. This was more than the former concubine had dreamed of.

He was Edi Rama who should definitely become prime minister of Albania. Edi, an experimental painter, very unstable as a personality, was being stubborn if he would enter the service of the dark interests of a strong financial group in Albania. He too had received money from the Soros group, but due to his volatility he was still not reliable. For this, a better woman and volunteer than Linda was hardly found. To make the story believable, a marriage and possibly a child were needed. Both happened. The wedding ceremony took place in Tirana, while she, due to her old age, with modern fertilization methods and reliable donors, remained pregnant. The others are known. What is not known to the general public is that during Rama’s first term, Linda was all-powerful. Rama simply signed. She was also physically present, almost every day at the Prime Minister’s office. Closely advised by her journalist friends, who also enjoy a piece of the power cake in silence, she selected and prepared the ground for the full power of a sultan. While Edi Rama had fun playing prime minister, Linda collected all funds and investments under her star. Rama only has the name because in fact the entire cabinet is headed by Linda. The Minister of Health (beyond unconditional adoration for Ed), plays the money and funds directed by one of Linda Rama’s close friends, Mirela Arqimandriti and her own association. The Albanian Investment Development Agency (AIDA), the only one that passes through the hands of all Albanian funds, has as its vice-chairman Andi Balltë, also from the civil society, former cavalier of Linda and her partner in the creation of Abi Bank. In Linda’s clutches is the former NBG Bank and Intesa San Paolo Bank, with whose general director, Silvio Pedrazzi, Linda also has a special friendship. With this empire that she has raised with her mind and sweat, Linda Rama can now be more fully called a powerful woman who enjoys her sultanate. One of those who know the value of this power because he started it from the ground up and sacrificed for it./Pamphlet

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

Po lidhet me %s